Aktuality

Náhradní prostory pro žáky z Máje už jsou zajištěny

/ 24. říjen 2016 / Výuka v náhradních místech začne 5. prosince. Město pro žáky zařídilo i dopravu do náhradních škol, kde se také budou stravovat. Rozpis pro jednotlivé třídy uvnitř. / Více

Informace o postupu prací v areálu ZŠ Máj I a II

/ 24. říjen 2016 / Společnost Stavoklima ve středu zahájila montáž požárních klapek. / Více

Vyšší odborné školy

/ 24. říjen 2016 / Informace o středních a vyšších odborných školách Vám podá odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. / Více

Protokoly Zdravotního ústavu o měření na ZŠ Máj I a II

/ 24. říjen 2016 / Protokoly Zdravotního ústavu se sdílem v Plzni s výsledky měření hodnot azbestu a minerálních vláken z 1. až 4. listopadu, které město oficiálně obdrželo 28. listopadu. / Více

Sanace májských škol jde do finiše

/ 24. říjen 2016 / Do 4. března budou dekontaminační práce v areálu ukončeny. / Více

Stránky