Aktuality

Stavební úpravy zásobního vodovodního řadu v Plzeňské jsou dokončeny

/ 28. listopad 2017 / Původní zásobní litinový vodovodní řad z roku 1972 procházející Plzeňskou a navazující Průběžnou ulicí je jedním z páteřních vodovodů města. / Více

Parkování ve městě v otázkách a odpovědích - veřejné setkání

/ 27. listopad 2017 / Město České Budějovice zve občany na veřejné setkání, v jehož rámci budou zodpovězeny nejčastější dotazy týkající se parkování ve městě. / Více

Správné krmení ptactva v zimě

/ 16. listopad 2017 / Správné krmení ptactva v zimě / Více

Ceník parkovacích zón České Budějovice

/ 02. listopad 2017 / Rada města České Budějovice schválila usnesením č. 1424/2017 ze dne 23.10.2017 doplněný Ceník parkovacích zón České Budějovice, platný od 1.11.2017 včetně přílohy č. 1 - Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění pro parkovací zóny v Č.Budějovicích / Více

Plán zimní údržby pamatuje i na nové komunikace

/ 01. listopad 2017 / Při aktualizaci Operačního plánu zimní údržby komunikací pro období 2017- 2018 byla provedena optimalizace jednotlivých tras. / Více

Stránky