Aktuality

Záměr dlouhodobého pronájmu pozemku p.č. 2440/147 v k.ú. České Budějovice 6

/ 20. říjen 2008 / Majetkový odbor Magistrátu města České Budějovice v souladu se zákonem o obcích a usnesením Rady města  České Budějovice č. 777/2008 v y h l a š u j e záměr dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 2440/147 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře  1836 m2 v katastrálním území České Budějovice 6 za účelem výstavby ... / Více

Systém čerpání peněz na volnočasové aktivity dětí je velkorysejší

/ 20. říjen 2008 / dotace, volnočasové aktivity dětí a mládeže, České Budějovice / Více

Činnost městské policie na internetu

/ 20. říjen 2008 / Novinky v městské policii České Budějovice / Více

Nové webové kamery na Černé věži

/ 20. říjen 2008 / Nové webové kamery v Českých Budějovicích / Více

Pod nádražím bude podjezd

/ 20. říjen 2008 / Územní rozhodnutí na zanádražní komunikaci v Českých Budějovicích / Více

Stránky