Aktuality | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice

Aktuality

Přerušení dodávky teplé vody - V. Volfa (2)

/ 09. srpen 2018 / Z důvodu opravy rozvodu teplé vody v ulici V. Volfa dojde 16. 8. 2018 od 7:00 hodin - 17. 8. 2018 do 18:00 hodin k přerušení dodávky teplé vody. / Více

Přerušení dodávky teplé vody - V.Volfa

/ 09. srpen 2018 / Z důvodu opravy rozvodu teplé vody v ulici V. Volfa dojde 16. 8. 2018 od 7:00 hodin do 14:00 hodin k přerušení dodávky teplé vody. / Více

Referent na oddělení silničního správního úřadu odboru dopravy a silničního hospodářství

/ 09. srpen 2018 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 25.08.2018 / Více

referent odd. sociální pomoci na OSV

/ 07. srpen 2018 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 27.08.2018 / Více

referent odd. implementace IPRÚ na ORVZ

/ 06. srpen 2018 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 23.08.2018 / Více

referent na oddělení aplikace územně plánovací dokumentace na odboru územního plánování na dobu neurčitou

/ 06. srpen 2018 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 22. 8. 2018 / Více

Referent na oddělení pořizování územně plánovací dokumentace na odboru územního plánování na dobu neurčitou

/ 06. srpen 2018 / Do výběrového řízení se můžete přihlásit do 22. 8. 2018 / Více

referent na odd. matrik MaÚ

/ 03. srpen 2018 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 19.08.2018 / Více

referent odd. ochrany lesa a ZPF na OOŽP

/ 03. srpen 2018 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 19.08.2018 / Více

Velké změny pro podnikatele v cestovním ruchu

/ 26. červen 2018 / Dne 1. 7. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. / Více

Stránky