Aktuality

Stavební technik stavebního úřadu, oddělení vyvlastňovacího úřadu, deliktů a stavebního dozoru

/ 13. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 3.3.2019 / Více

referent na úseku krizového řízení na odboru kanceláře primátora

/ 13. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 07.03.2019 / Více

referent na oddělení silničního správního úřadu na odboru dopravy a silničního hospodářství

/ 08. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 24.2.2019 / Více

referent oddělení kultury na odboru kultury a cestovního ruchu

/ 06. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 24.02.2019 / Více

referent odd. kultury (veřejné zakázky) na odboru kultury a cestovního ruchu

/ 06. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 24.02.2019 / Více

vedoucí oddělení organizací města a správy majetku na SVS

/ 04. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 25.02.2019 / Více

referent na odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

/ 04. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 20.02.2019 / Více

referent vodohospodář na odboru správy veřejných statků

/ 04. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 25.02.2019 / Více

referent odd. dopravních přestupků na SO

/ 04. únor 2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 22.02.2019 / Více

Stránky