Aktuality

Aktuální informace pro dopravce

/ 28. říjen 2017 / Silniční zákon, dopravce / Více

Novela živnostenského zákona

/ 28. říjen 2017 / Informace o novele živnostenského zákona platné od 30. 6. 2012. / Více

Upozornění na povinnost podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi

/ 28. říjen 2017 / Upozornění na povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi / Více

Změny právních předpisů od 1. ledna 2011

/ 28. říjen 2017 / Změny právních předpisů od 1. ledna 2011 / Více

Informační leták Jednotného kontaktního místa

/ 28. říjen 2017 / Informační leták Jednotného kontaktního místa. / Více

Jednotné kontaktní místo

/ 28. říjen 2017 / Dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění, Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb. / Více

Identifikační číslo provozovny - IČP

/ 28. říjen 2017 / Od 1. července 2010 živnostenský úřad přiděluje identifikačním čísla všem provozovnám, které podnikatel má - po písemním vyrozumění o udělení IČP musí podnikatel provozovnu viditelně označit.\n / Více

Jednotná kontaktní místa

/ 28. říjen 2017 / Na obecním živnostenském úřadě je k 28. prosinci 2009 zřízeno Jednotné kontatkní místo, které poskytuje informace o poskytování služeb na vnitřním trhu EU. / Více

Upozornění na změnu v dokládání dokladů o odborné způsobilosti pro koncesované živnosti

/ 28. říjen 2017 / Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 292/2009 Sb., který s účinností od 1. října 2009 změnil / Více

Stránky