Aktuality

Informační leták Jednotného kontaktního místa

/ 28. říjen 2017 / Informační leták Jednotného kontaktního místa. / Více

Jednotné kontaktní místo

/ 28. říjen 2017 / Dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění, Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb. / Více

Identifikační číslo provozovny - IČP

/ 28. říjen 2017 / Od 1. července 2010 živnostenský úřad přiděluje identifikačním čísla všem provozovnám, které podnikatel má - po písemním vyrozumění o udělení IČP musí podnikatel provozovnu viditelně označit.\n / Více

Jednotná kontaktní místa

/ 28. říjen 2017 / Na obecním živnostenském úřadě je k 28. prosinci 2009 zřízeno Jednotné kontatkní místo, které poskytuje informace o poskytování služeb na vnitřním trhu EU. / Více

Upozornění na změnu v dokládání dokladů o odborné způsobilosti pro koncesované živnosti

/ 28. říjen 2017 / Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 292/2009 Sb., který s účinností od 1. října 2009 změnil / Více

Pozvání v rámci Evropského týdne mobility 16.-22.9.2016

/ 28. říjen 2017 / V rámci projektu České Budějovice a čistá mobilita vyhlásilo Energy Centre ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice "Fotosoutěž na téma Čistá mobilita v Českých Budějovicích". / Více

Den čisté mobility 20. září

/ 28. říjen 2017 / info k ekologické dopravě / Více

seminář Nová zelená úsporám a Dešťovka

/ 28. říjen 2017 / seminář k získání dotace / Více

Nepalte suchou trávu ani rostlinný odpad - chraňte zvířata

/ 28. říjen 2017 / info o zákazu spalování trávy a podobně / Více

Stránky