Archiv poskytnutých informací

Návod na podání žádosti o informaci najdete zde .

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

2018

 

Předmět žádosti Odpověď Ze dne
Termín rekonstrukce Skuherského ulice pdf 04.01.2018
Poskytnutí kopie znaleckého posudku č. 58/07/2017

pdf

příloha

12.01.2018
Poskytnutí informací týkajících se trestního řízení vedeného proti bývalému primátorovi pdf 15.01.2018
Poskytnutí kopie znaleckého posudku ve věci prodeje parcely č. 1859 v k.ú. České Budějovice 2

pdf

příloha

23.01.2018
Poskytnutí informací týkající se městské zeleně na pozemku parc. 1615/1 v k.ú. České Budějovice 4 pdf 25.01.2018
Poskytnutí kopií všech rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, osvědčení, sdělení, souhlasů nebo jiných opatření orgánů veřejné moci ze správního spisu pod sp. zn. SU/7788/2016 Ni,
sp. zn. SU/2426/2016 Kon a z případných dalších správních spisů na dotčeném pozemku par.č. 2825/3 v k.ú. Dobrá Voda u Českých Budějovic

pdf

příloha

30.01.2018
Poskytnutí kopie objednávky, daňového dokladu a posudku

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

02.02.2018

Poskytnutí informací týkající se prodeje pozemků v katastrálním území Kaliště u Českých Budějovic za období 2007 - 2017

pdf

06.02.2018

Poskytnutí informací (způsob zajištění zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 tzv. GDPR, veřejná zakázka na dodávku služeb)

pdf 14.02.2018

Poskytnutí informací týkajících se provozu služebních vozidel Magistrátu města České Budějovice

pdf

příloha

14.02.2018

Poskytnutí územně plánovací informace týkající se plánované výstavby nové parní plynové kotelny situované v areálu národního podniku Budějovický Budvar v Českých Budějovicích

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

15.02.2018

Statistiky přestupků evidovaných na Magistrátu města České Budějovice za období 2017, ve formátu výkazu Ministerstva vnitra o přestupcích projednaných orgány obcí a krajů

pdf

příloha

19.02.2018

Smlouvy uzavřené statutárním městem České Budějovice mezi roky 2015-2018 včetně vztahujících se k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

20.2.2018
Sčítání bezdomovců v období let 2007 - 2017 pdf 06.03.2018
Údaje a informace týkající se „zvýšených míst“ na ulicích: K. Chocholy, E. Rošického, U Boru pdf 09.03.2018

Informace týkající se oblasti parkovacích zón na Pražském předměstí, dopravní situace u ZŠ Nerudova/ Čéčova a u MŠ Čéčova, jízda a parkování na chodníku, zrušení krátkodobých jízdenek MHD

pdf 14.03.2018

Poskytnuté informace v roce 2017

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2017 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2016

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2016 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2015

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2015 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2014

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2014 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2013

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2013 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Stránky