Budějovičáci se mohou zapojit do přípravy strategického plánu | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice

Budějovičáci se mohou zapojit do přípravy strategického plánu

Do 16. prosince mohou občané Českých Budějovic vyjádřit svůj názor na další rozvoj svého města. Vyplněním dotazníku s pětadvaceti otázkami se stanou spolutvůrci Strategického plánu rozvoje města na období 2014 až 2020. Lidé tak mají jedinečnou možnost ovlivnit budoucnost Českých Budějovic a podílet se na jejich dalším rozvoji.

"Je zcela zřejmé, že plánování dalšího směřování města není možné bez znalosti názorů jeho občanů. Proto se na Budějovičáky obracíme s výzvou k aktivní spoluúčasti na přípravě tohoto dokumentu. Na jeho základě stanovíme rozvojové priority a konkrétní projekty, kterým bude v příštích letech věnována pozornost," říká primátor Juraj Thoma.

Dotazník je k dispozici v radničním informačním centru nebo předprodejních místech dopravního podniku. Zájemci ho najdou také na webových stránkách www.c-budejovice.cz v sekci Rozvoj města, Plánování > Strategický plán.