Bytová komise

Počet členů komise: 11

Sekretář komise: Renata Syrovátková, tel.: 387 784 111

E-mailový kontakt komise: bytova.komise@c-budejovice.cz
 

Bytová komise nebude jako ostatní komise rady města zveřejňovat zápisy z jednání. Materiály a zápisy vzniklé při činnosti bytové komise rady města totiž nelze zveřejnit podle zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů), neboť tyto jsou z podstatné části tvořeny listinami obsahujícími osobní a citlivé údaje osob ve smyslu § 4 písm. a) a b) cit. zákona, včetně údajů o rodinných a majetkových poměrech osob. Tyto údaje mohou být statutárním městem České Budějovice a jeho orgány zpracovávány výlučně v souladu s účelem, k němuž byly získány, neboli pouze za účelem projednání a rozhodnutí o sociální potřebnosti ve vztahu k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví města.

Stehel Vojtěch - předseda (ODS)
Brejchová Šárka (ČSSD)
Hájek Karel (KSČM)
Hanzlíková Aneta (ODS)
Hes Josef (navržen za KDU-ČSL)
Jelínková Hana (KDU-ČSL)
Leština František (ANO)
Mikešová Zuzana (navržena za HOPB)
Šaldová Antonie (TOP 09)
Šlechta Jiří (ČSSD)
Štěpánek Petr (ANO)