Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu pro rok 2017

Časový a věcný plán

zasedání Seniorského senátu města České Budějovice pro rok 2017

 A)  ČASOVÝ PROGRAM ZASEDÁNÍ 2017

·        13. zasedání dne 22. 3. 2017 (středa) od 13:00 hodin

·        14. zasedání dne 28. 6. 2017 (středa) od 13:00 hodin

·        15. zasedání dne 20. 9. 2017 (středa) od 13:00 hodin

·        16. zasedání dne 13. 12. 2017 (středa) od 13:00 hodin

 B)  VĚCNÝ PROGRAM ZASEDÁNÍ 2017

(Plán činnosti)

 1.    Možnosti či technická úprava softwaru osobních informativních aparátků nevidomých pro stanice MHD města České Budějovice tak, aby i řidič daného požadovaného spoje dostával informaci, že do jeho linky chce nastoupit nevidomý. Jedná se zejména o frekventované stanice MHD, kde spoj vyjíždí ze stanice i z druhého či třetího místa.

 2.    Kavárny ve tmě – propagace a podpora

 3.    Tyflokabinet – funkce a podpora činností pro nevidomé

 4.    Sledování a vyhledávání volných prostor v majetku města v budoucnu vhodných k vytvoření volnočasových aktivit seniorů „Pod jednou střechou“, případně jako tzv. mezigenerační zařízení podle vzoru klubu Totem v Plzni.

Cíl: vyšší úroveň příležitosti pro aktivity seniorů.

 5.    Úprava povrchu chodníků (boule), Nerudova ulice u kostela sv. J. Prokopa.

 6.    Udržovat styk s veřejností a organizacemi, které sdružují seniory, včetně šíření informací důležitých pro seniory v sociální oblasti a pro život ve městě České Budějovice.

 7.    Vyhledávat v terénu aktivitou členů seniorského senátu problematické tematické oblasti, kterými se bude senát zabývat, zaujímat k nim stanoviska s možností řešení.

 8.    Sledovat i v roce 2017 problematické oblasti

-       ZÓNA 30 – ul. Kubatova a

-       přístupová komunikace od MHD „Výstaviště“ k OD Kaufland – které se nepodařilo v roce 2016 vyřešit.

Využívat vhodné příležitosti, situace a souvislosti k otevření problematik a jejich řešení.

 9.    Schůzka s policií – bezpečnost ve městě a rizika pro seniory (doprava, osobní bezpečnost, podvodné jednání, atp.)

 10. Publikovat informace, které se aktuálně týkají seniorů

 11. Prohloubit spolupráci a koordinaci s krajskou radou seniorů.

Zpracoval: Zdeněk Škoda

Předkládá: PhDr. Jaromír Schel – předseda