Časový a věcný plán zasedání Seniorského senátu pro rok 2018

 1. ČASOVÝ PROGRAM ZASEDÁNÍ 2018
 • 17. zasedání dne 21. 3. 2018 (středa) od 13:00 hodin
 • 18. zasedání dne 20. 6. 2018 (středa) od 13:00 hodin
 • 19. zasedání dne 19. 9. 2018 (středa) od 13:00 hodin
 • 20. zasedání dne 12. 12. 2018 (středa) od 13:00 hodin

 

 1. Návštěva horní komory Parlamentu České republiky – Senátu ČR = květen 2018 (dle dojednání).

 

 1. Návštěva vybraného předního výrobního podniku v Č. B. (dle dojednání).

 

 1. Možnost účasti na jednání orgánů města (dle dojednání).

 

 1. VĚCNÝ PROGRAM ZASEDÁNÍ 2018

(Plán činnosti)

 

 1. Udržovat styk s veřejností a organizacemi, které sdružují seniory, včetně šíření informací důležitých pro život seniorů v sociální oblasti, bezpečnosti a pro život ve městě České Budějovice.

 

 1. Vyhledávat v terénu aktivitou členů seniorského senátu problematické oblasti v životě města České Budějovice, kterými se bude senát zabývat, zaujímat stanoviska s možností řešení pro orgány města Č. B.

 

 1. Pokračovat v jednání k řešení problematiky tech. řešení softwaru osobních informativních aparátků nevidomých pro stanice MHD v Č. B.

 

 1. Tyflokabinet – funkce a podpora činností pro nevidomé. Pokračovat v jednání s dotčenými orgány a organizacemi.

 

 1. Schůzka s policií – bezpečnost ve městě, rizika pro seniory (doprava, osobní bezpečnost, podvodná jednání vůči seniorům atp.)

 

 1. Sledovat a spolupracovat na Strategickém plánu rozvoje města České Budějovice, přispívat svými náměty k jeho obsahu. Zejména sledovat oblast rozvoje města pro život seniorů a jejich aktivity.

 

 1. Podílet se na rozvoji a publikaci mezigeneračních vztahů.

 

 1. Dle možnosti a zájmu členů senior. senátu zúčastnit se na jednání orgánů města Č. B.  jako provozovatele pro získání informací o úloze, odpovědnosti a náplni činností těchto orgánů.

 

 1. Prohlubovat spolupráci a koordinaci s Krajskou radou seniorů Jč. kraje a s Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím koordinátorky pro jižní Čechy p. Alenou Bártíkovou.

 

 

 

 

Zpracoval: Zdeněk Škoda

Předkládá: PhDr. Jaromír Schel – předseda