Členové zastupitelstva

Filtrování
Příjmení Kontakt Fotografie
host Alena Hegedišová (Hosté)

Eva Hajerová (ČSSD)

host Miloš Farkaš (Hosté)

host Eva Semančíková (Hosté)

host Vendula Dvořáková (Hosté)

host Jana Duco (Hosté)

host Daniel Drnec (Hosté)

host Radmila Čapková Frydrychová (Hosté)

Ing. Kamil Calta (TOP 09)


kontakt: caltak@c-budejovice.cz
host Jaroslav Boháč (Hosté)

host Ladislav Bláha (Hosté)

host Jaroslava Bendová (Hosté)

host Vít Benda (Hosté)

host Stanislav Bednařík (Hosté)

host Jaromír Bayer (Hosté)

Anna Šlechtová (Hosté)

Sylva Abrahámová (Hosté)

RNDr. Jan ZAHRADNÍK (ODS)


kontakt: zahradnikj@c-budejovice.cz
Mgr. Rudolf VODIČKA (KDU-ČSL)


kontakt: vodickar@c-budejovice.cz
prof. RNDr. František VÁCHA Ph.D. (TOP 09)


kontakt: vachaf@c-budejovice.cz
Mgr. Juraj THOMA (HOPB)


kontakt: thomaj@c-budejovice.cz
Ing. Ivan TEKEL MBA (KSČM)

bez polit. přísluš.kontakt: tekeli@c-budejovice.cz
Ing. Jaromír TALÍŘ (KDU-ČSL)

náměstek primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch, zahraniční a regionální spolupráce, SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., Jihočeské divadlo, p. o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.kontakt: talirj@c-budejovice.cz
Petr ŠTĚPÁNEK (ANO)


kontakt: stepanekp@c-budejovice.cz
Mgr. Jaroslava ŠPORCLOVÁ (HOPB)


kontakt: sporclovaj@c-budejovice.cz
Ing. Petra ŠEBESTÍKOVÁ (TOP 09)


kontakt: sebestikovap@c-budejovice.cz
Michal ŠEBEK (ODS)

člen rady městakontakt: sebekm@c-budejovice.cz
Jaroslava SÝKOROVÁ (ČSSD)


kontakt: sykorovaj@c-budejovice.cz
Ing. Jiří SVOBODA (ANO)

primátorkontakt: svobodaj@c-budejovice.cz
Ing. Martin STAŠEK (ODS)


kontakt: stasekm@c-budejovice.cz
Ing. Eliška RICHTROVÁ (Nezávislí)


kontakt: richtrovae@c-budejovice.cz
JUDr. Josef PRŮCHA (ČSSD)

člen rady městakontakt: pruchaj@c-budejovice.cz
Mgr. Petr PODHOLA (ČSSD)

1. náměstek primátora pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, školství, územní plán, Pohřební ústav města České Budějovice, p. o., FCC České Budějovice, s. r. o., základní a mateřské školykontakt: podholap@c-budejovice.cz
Ing. Jan PIKOUS (KSČM)


kontakt: pikousj@c-budejovice.cz
doc. MUDr. Petr PETR Ph.D. (KDU-ČSL)


kontakt: petrp@c-budejovice.cz
Mgr. Ivan NADBEREŽNÝ (KSČM)

uvolněný předseda územního výboru zastupitelstva městakontakt: nadbereznyi@c-budejovice.cz
Ing. Ivo MORAVEC (HOPB)


kontakt: moraveci@c-budejovice.cz
Mgr. Pavel MATOUŠEK MBA (Nezávislí)


kontakt: matousekp@c-budejovice.cz
Ing. Martin MARŠÍK Ph.D. (HOPB)


kontakt: marsikm@c-budejovice.cz
Ing. Jaroslav MACH (ČSSD)

člen rady městakontakt: machj@c-budejovice.cz
Mgr. Viktor LAVIČKA (ANO)


kontakt: lavickav@c-budejovice.cz
Mgr. Hynek LÁTAL Ph.D. (HOPB)

bez polit. přísluš.kontakt: latalh@c-budejovice.cz
Ing. Roman KUBÍČEK Ph.D. (ANO)

člen rady městakontakt: kubicekr@c-budejovice.cz
Mgr. Stanislav KŘÍDA (KSČM)


kontakt: kridas@c-budejovice.cz
doc. Ing. Lucie KOZLOVÁ Ph.D. (ANO)


kontakt: kozloval@c-budejovice.cz
Ing. František KONEČNÝ Ph.D. (ANO)

náměstek primátora pro dopravu, územní rozvoj, architekturu a urbanismus, Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.kontakt: konecnyf@c-budejovice.cz
RNDr. Michal KOHN CSc. (ANO)

uvolněný člen rady města pro sociální oblast, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení, p. o., evropské fondy, životní prostředíkontakt: kohnm@c-budejovice.cz
Ing. Miroslav JOCH (ČSSD)

člen rady města, předseda finančního výborukontakt: jochm@c-budejovice.cz
Ing. Bc. Vítězslav ILKO (ČSSD)


kontakt: ilkov@c-budejovice.cz
Mgr. Tomáš CHOVANEC (HOPB)


kontakt: chovanect@c-budejovice.cz

Stránky