CVIČNÁ VÝSTAVBA mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží v r.2014

CVIČNÁ VÝSTAVBA mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží v r.2014

Dne 29. 4. 2014 byla provedena na Jiráskově nábřeží a Plzeňské ulici v Českých Budějovicích cvičná výstavba hrazení mobilní protipovodňové bariéry. Oproti původnímu záměru postavit celou délku stěny téměř 1,9 km bylo po vyčíslení nákladů a zvážení dalších faktorů přistoupeno k realizaci optimalizovaného řešení, tedy k výstavbě poloviny ze šesti úseků. Výstavba, demontáž a základní uložení materiálu proběhlo během jednoho dne. Výstavba byla zároveň cvičením složek integrovaného záchranného systému.

Již v r. 2013 byla vytvořena skupina řízení výstavby bariéry z řad pracovníků magistrátu města České Budějovice, která byla teoreticky i prakticky vycvičena na krátkém úseku stavby. Bylo ale nutné procvičit takový rozsah stavby, který by komplexně prověřil logistiku a nový systém výstavby založený na systémovém využití složek IZS ČR, dalších pracovníků magistrátu města a s tím související organizaci včetně týlové zabezpečení. Stavbu prováděli zaměstnanci statutárního města České Budějovice, HZS Jihočeského kraje, osm jednotek SDH obcí kategorie V určených pro ochranu obyvatelstva (JSDH obcí Čejkovice, Dobrá Voda, Jankov, Mokré, Nové Homole, Rudolfov, Srubec a Staré Hodějovice), příslušníci Celní správy ČR - Celního úřadu pro Jihočeský kraj, Policie ČR, KŘP Jihočeského kraje a Městské policie České Budějovice.

Technika pro zabezpečení převozu a pro manipulaci s mobilní částí byla zčásti zabezpečena HZS Jč. kraje (týlový kontejner, osvětlovací souprava, vysokozdvižná technika na Jiráskově nábřeží) a dále byla nasmlouvána externími subjekty (doprava mobilní části z letiště a zpět, manipulace na letišti a Jiráskově nábřeží).

Činnost cvičících složek skončila demontáží stěny s uložením zpět na přepravní palety. V této fázi došlo dle plánu cvičení k předání stavby externímu subjektu, který zabezpečil paletizaci, odvoz a navezení do úložiště. Uvedení pevné části do původního stavu (ošetření a montáž záslepek) se podařilo provést oproti plánu ještě v den cvičení. Ošetření, kompletaci a uložení mobilní části do kontejnerů včetně dodání dokladu o kompletnosti zabezpečil výrobce zařízení, v dalším týdnu v úložišti. Během cvičení bylo výrobcem zařízení dokončeno číslování pevné části hrazení se sloupky. Tato akce generovala časové prodloužení cvičné výstavby, ale do budoucna zásadním způsobem zjednoduší reálnou výstavbu.

Cvičení jednoznačně prokázalo, že výstavba poloviny délky stěny bylo správné rozhodnutí a rozsah stavby splnil účel cvičení, tedy řádné procvičení metodiky, organizace, návyků a dovedností všech zúčastněných složek a pracovníků. Zároveň byly potlačeny negativní dopady na finance a uzavírku. Z těchto zkušeností dále vyplynulo, že bude potřebné a je optimální provádět reálná cvičení v omezeném rozsahu, ale častěji.

Fotografie ze cvičné stavby protipovodňové hráze

Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014   Cvičná výstavba v dubnu r.2014