Zápis dítěte do základní školy

Zápisy dětí (které dovrší ve stanoveném roce šest let) k povinné školní docházce probíhají vždy od 1. dubna do 30. dubna, konkrétní termín je zveřejněn na webových stánkách města a na jednotlivých základních školách.

Žákovi je určena spádová škola podle adresy trvalého bydliště. V souladu se zásadou svobodné volby lze přihlásit žáka i na jinou než spádovou školu. Žák zde bude přijat pouze v případě dostatečné kapacity zvolené školy po přednostním přijetí dětí z vlastního školského obvodu.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- rodný list dítěte
- očkovací průkaz (zdravotní průkaz)
- občanský průkaz zákonného zástupce

V době zápisu mohou zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky. Svou žádost musí doložit posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě odkladu povinné školní docházky lze dítě přihlásit do přípravné třídy.
V Českých Budějovicích při ZŠ a MŠ J.Š. BaarovaObsah se otevírá do nového okna, MŠ, ZŠ a Praktické škole České Budějovice, Štítného 3Obsah se otevírá do nového okna, ZŠ Máj IObsah se otevírá do nového oknaZŠ Máj IIObsah se otevírá do nového okna.

Přehled základních škol zřizovaných městem

Související odkazy:

Vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (388,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna