Oznámení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku

Přestupek lze oznámit na příslušném oddělení Policie ČR. Ta je ze zákona povinna přijmout oznámení  a učinit ve věci nezbytná šetření. U přestupků návrhových (tj. přestupků spáchaných mezi osobami blízkými: manželé, sourozenci, rodiče a děti, prarodiče a vnoučata, případně druh a družka, žijí-li ve společné domácnosti, resp. jde-li o osoby blízké, kdy by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní), pokud se jedná o přestupky proti majetku a proti občanskému soužití, se řízení o přestupku zahajuje pouze na návrh.

Návrh na zahájení přestupkového řízení lze podat písemně i přímo u správního odboru – oddělení přestupků. Navrhovatel je seznámen s podmínkami řízení o přestupku, včetně právní úpravy úhrady nákladů řízení. Navrhovatel může do vydání rozhodnutí vzít svůj návrh na zahájení řízení kdykoliv zpět, musí však uhradit náklady správního řízení, které jsou stanoveny částkou 1000 Kč.

Účastníky řízení o přestupku jsou osoba obviněná ze spáchání přestupku, navrhovatel, na jehož návrh bylo řízení o přestupku zahájeno, poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody a vlastník věci, která může být nebo byla zabrána

Potřebujete pouze doklad totožnosti, případně písemné materiály související s oznamovanou věcí. Předložení a navržení důkazů, případně poskytnutí souhlasu s vyžádáním si lékařské zprávy,pokud souvisí s přestupkovým řízením, které správní orgán vede.

Formulář

Příslušný formulář je k dispozici u pracovníků oddělení přestupků.

Kontaktní osoba na Magistrátu města České Budějovice

Správní odbor, oddělení přestupků, budova Jeronýmova 1, 2. poschodí

 jméno číslo dveří telefon e-mail
 Mráz Pavel, vedoucí oddělení  317  386 805 011  MrazP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 Bc. Zloch Dalibor  315  386 805 016  ZlochD(zavináč)-budejovice(tečka)cz
 Krbec Ladislav  315  386 805 014  KrbecL(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 Zigo Miroslav  314  386 805 015  ZigoM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 Trávniček Libor  316  386 805 018  TravnicekL(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 Janouš Ivan  310  386 805 012  JanousI(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 Kovář Petr  314  386 805 027  KovarP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 Zaviačič Jiří  316  386 805 017  ZaviacicJ(zavináč)c-budejovice(tečka)cz
 Matoušková Petra  311  386 805 019  MatouskovaP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00
Pátek 8:00 - 11:30