Potvrzení o bezdlužnosti při žádosti o byt

Občan musí o potvrzení o bezdlužnosti požádat finanční odbor, který mu bezdlužnost potvrdí přímo do tiskopisu žádosti o přidělení bytu, vydaného Správou domů, s.r.o.

Kontaktní osoba

Jaroslava Boubalová
finanční odbor, budova historické radnice, 3. patro, č. dveří 313
tel.: 386 801 2013