Cestovní pasy

Žádost o vydání cestovního pasu podává osobně občan na pracovišti matričního úřadu v budově Jeronýmova 1 (oddělení evidence, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů). 

Děti do 15 let se dostaví osobně se zákonným zástupcem. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Za občana mladšího 15 let převezme hotový cestovní pas zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může hotový pas převzít pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.  Občan ve věku 15 až 18 let se dostaví k podání žádosti o cestovní pas osobně s jedním zákonným zástupcem a je povinen převzít hotový cestovní pas osobně.

Co je třeba předložit k vydání cestovního pasu:

1. občan starší 18 let:
- platný občanský průkaz
- předchozí cestovní pas, pokud jej vlastnil; nemá-li předchozí cestovní pas, předkládá rodný list
- pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) s platností 10 let se fotografie nepředkládá (focení proběhne přímo u přepážkového pracoviště)

- 2 fotografie o rozměrech 35x45 mm pro cestovní pas bez strojově čitelných údajů, který má platnost pouze 6 měsíců;

2. občan ve věku 15 až 18 let:- platný občanský průkaz
- platný občanský průkaz zákonného zástupce (který se musí dostavit s žadatelem)
- rodný list žadatele
- předchozí cestovní pas (pokud jej vlastnil)
- pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) s platností 10 let se fotografie nepředkládá (focení proběhne přímo u přepážkového pracoviště)

- 2 fotografie o rozměrech 35x45 mm pro cestovní pas bez strojově čitelných údajů, který má platnost pouze 6 měsíců

3. občan ve věku do 15 let:- platný občanský průkaz zákonného zástupce (který se musí dostavit s žadatelem)
- rodný list žadatele
- předchozí cestovní pas (pokud jej vlastnil)
- pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) s platností 5 let se fotografie nepředkládá (focení proběhne přímo u přepážkového pracoviště)

- 2 fotografie o rozměrech 35x45 mm pro cestovní pas bez strojově čitelných údajů, který má platnost pouze 6 měsíců

Zápisy dětí do cestovních pasů rodičů se neprovádí.

Zápisy dětí v cestovních pasech rodičů jsou od 26.06.2012 neplatné.

Správní poplatky

V hotovosti přímo na přepážce:- cestovní pas s platností 10 let pro občana staršího 15 let – 600 Kč
- cestovní pas s platností 5 let pro občana ve věku do 15 let – 100 Kč
- cestovní pas bez strojově čitelných údajů pro dítě do 15 let 1000 Kč a pro občana staršího 15 let 1500 Kč (platnost cestovního pasu pouze 6 měsíců)

Do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro vydání CP se strojově čitelnými údaji příslušnému úřadu s rozšířenou působností. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů lze vystavit v kratší lhůtě do 15 dnů po dohodě s příslušnými pracovníky.

Formulář

Cestovní doklady se vyřizují při osobním jednání. Žádost se podává pouze pro vystavení cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s platností 6 měsíců, a to také přímo na místě.

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, pracoviště Jeronýmova 1.

Případné dotazy směřujte na telefonní čísla 386 805 121-4.

Úřední hodiny

Pondělí    8:00  - 18:00 
Úterý 8:00  14:00 
Středa 8:00 18:00 
Čtvrtek  8:00  14:00 
Pátek 8:00  11:30