Cestovní pasy

Žádost o vydání cestovního pasu podává osobně občan na pracovišti matričního úřadu v budově Jeronýmova 1 (oddělení evidence, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů). 

Děti do 15 let se dostaví osobně se zákonným zástupcem. Hotový cestovní pas převezme zákonný zástupce. Občan ve věku 15 až 18 let se dostaví osobně s jedním zákonným zástupcem a je povinen převzít hotový cestovní pas osobně.

Co je třeba předložit k vydání cestovního pasu:

1. občan starší 18 let:
- platný občanský průkaz
- předchozí cestovní pas, pokud jej vlastnil; nemá-li předchozí cestovní pas, předkládá rodný list
- 2 fotografie o rozměrech 35x45 mm pro cestovní pas bez strojově čitelných údajů, který má platnost pouze 6 měsíců; pro pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) s platností 10 let se fotografie nepředkládá (focení proběhne přímo u přepážkového pracoviště)

2. občan ve věku 15 až 18 let:
- platný občanský průkaz
- platný občanský průkaz zákonného zástupce (který se musí dostavit s žadatelem)
- rodný list žadatele
- předchozí cestovní pas (pokud jej vlastnil)
- 2 fotografie o rozměrech 35x45 mm pro cestovní pas bez strojově čitelných údajů, který má platnost pouze 6 měsíců; pro pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) s platností 10 let se fotografie nepředkládá (focení proběhne přímo u přepážkového pracoviště)

3. občan ve věku do 15 let:
- platný občanský průkaz zákonného zástupce (který se musí dostavit s žadatelem)
- rodný list žadatele
- předchozí cestovní pas (pokud jej vlastnil)
- 2 fotografie o rozměrech 35x45 mm pro cestovní pas bez strojově čitelných údajů, který má platnost pouze 6 měsíců; pro pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) s platností 5 let se fotografie nepředkládá (focení proběhne přímo u přepážkového pracoviště)

Zápisy dětí mladších 10 let do cestovních pasů rodičů bylo možné provést pouze do 30. 6. 2011 a platné byly do 26. 6. 2012.

Správní poplatky

V hotovosti přímo na přepážce:
- cestovní pas s platností 10 let pro občana staršího 15 let – 600,- Kč
- cestovní pas s platností 5 let pro občana ve věku do 15 let – 100,- Kč
- cestovní pas bez strojově čitelných údajů pro dítě do 15 let 1000,- Kč a pro občana staršího 15 let 1500 Kč (platnost cestovního pasu pouze 6 měsíců)

Do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro vydání CP se strojově čitelnými údaji příslušnému úřadu s rozšířenou působností. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů lze vystavit v kratší lhůtě do 15 dnů po dohodě s příslušnými pracovníky.

Formulář

Cestovní doklady se vyřizují při osobním jednání. Žádost se podává pouze pro vystavení cestovního pasu bez strojově čitelných údajů s platností 6 měsíců, a to také přímo na místě.

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, pracoviště Jeronýmova 1.

Případné dotazy směřujte na telefonní čísla 386 805 121-4.

Úřední hodiny

Pondělí    8:00  - 18:00 
Úterý 8:00  14:00 
Středa 8:00 18:00 
Čtvrtek  8:00  14:00 
Pátek 8:00  11:30