Dotační program v oblasti cestovního ruchu na rok 2016

Na základě Směrnice 6/2015 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice (1,4 MB)Obsah se otevírá do nového oknave znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 451/2016 dne 04.04.2016:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 (730,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 05.04.2016 do 06.05.2016.

Přílohy:

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti (24 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování (22,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor prohlášení o partnerství (22,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor prohlášení "de minimis" (24,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna (nepovinná příloha)

Podrobná specifikace rozpočtu projektu (21,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

Formuláře:

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2016