Dotační program v oblasti kultury na rok 2016

Na základě Směrnice 6/2015 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice (1,4 MB)Obsah se otevírá do nového oknave znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1675/2015 dne 02.12.2015:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Finanční rámec 2016 (203,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 04.01.2016 do 05.02.2016.

Přílohy:

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti (24 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování (22,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor prohlášení o partnerství (21,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor prohlášení "de minimis" (24,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna (nepovinná příloha)

Informativní údaje - Opatření č. 1 (36,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna (celoroční činnost)

Informativní údaje - Opatření č. 2 (36,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna (reprezentace)

Informativní údaje - Opatření č. 3, 4, 5, 6 (39,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna (kulturní projekty, klubová scéna, kulturní léto, galerijní noc 2016)

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotaceObsah se otevírá do nového okna.

Formuláře:

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2016