Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015

Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015, dotační program města.

Záměr města České Budějovice poskytnout dotaci pro oblast rozvoje služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015 

Na základě Směrnice č. 6/2014 (744,4 kB)Obsah se otevírá do nového oknaPoskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel byla zpracována:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2015

V ý z v a: 

(neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření - celoroční provoz (43 kB)Obsah se otevírá do nového okna - žádosti se podávají od tohoto roku pouze elektronicky!!

P ř í l o h y :

žádot o příspěvek - pouze elektronicky - tisková verze vzor (38,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (26 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o spolufinancování (23,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor smlouvy

Prohlášení o partnerství (24 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Konečné vyúčtování uznatelných nákladů projektu

Popis postupu při zadávání žádosti: 

Popis postupu pro žadatele při podávání žádosti o dotaci na portálu e dotace