Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2011

Vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2011

Vyúčtování poskytnutých dotací v rámci dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2011 se podává na tomto formuláři. Termín pro vyúčtování daného projektu je uveden vždy ve smlouvě!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výsledky dotačního programu na podporu sociální oblasti v r. 2011 - 2. výzva

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.května 2011 schválilo usnesením č. 175/2011 dotace nad 50 tis. Kč

Seznam podpořených žádostí_dotace nad 50 tis.pdf (27,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Rada města na svém zasedání dne 18. května 2011 schválila usnesením č. 766/2011 dotace do výše 50 tis. Kč:

Seznam podpořených žádostí_dotace do 50 tis.pdf (37,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. výzva k předkládání žádostí do dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2011 - UKONČENO

Termín: 1.4. - 29.4.2011

Opatření:

č. 1 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám (poskytovatelé neregistrovaných služeb)

č. 2 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách

č. 3 - Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti.

Alokované částky:

350 tis. Kč pro opatření č. 1

1 000 tis. Kč pro opatření č. 2

300 tis. Kč pro opatření č. 3

Pravidla, formuláře žádostí a povinných příloh naleznete u výzvy č. 1

Dotazy a konzultace k předkládaným žádostem můžete řešit s administrátorem dotačního programu:

Šárka Kovárnová

odbor sociálních věcí

tel.: 386 801 623; e-mail: kovarnovas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výsledky dotačního programu na podporu sociální oblasti v r. 2011 - 1. výzva

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. dubna 2011 schválilo usnesením č. 118/2011 dotace nad 50 tis. Kč

Seznam podpořených žádostí nad 50 tis.pdf (32 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Rada města na svém zasedání dne 23. března 2011 schválila usnesením č. 458/2011 dotace do výše 50 tis. Kč:

Seznam podpořených žádostí do 50 tis Kč.pdf (33,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. výzva k předkládání žádostí do dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2011 - UKONČENO

Termín: 31.1. - 28.2.2011

Opatření:

č. 1 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám (poskytovatelé neregistrovaných služeb)

č. 2 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách

Alokovaná částka: 350 tis. Kč pro opatření č. 1

                        3 000 tis. Kč pro opatření č. 2

Veškeré další podrobné informace najdete v těchto Pravidlech (131,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna.

Formuláře:

Žádost o příspěvek do 50 tis. Kč

Žádost o příspěvek nad 50 tis. Kč

Čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Čestné prohlášení o spolufinancování.

Čestné prohlášení k podoře de minimis

Prohlášení o partnerství

Vzor smlouvy o poskytnutní dotace

 

Dotazy a konzultace k předkládaným žádostem můžete řešit s administrátorem dotačního programu:

Šárka Kovárnová

odbor sociálních věcí

tel.: 386 801 623; e-mail: kovarnovas(zavináč)c-budejovice(tečka)cz