Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2017

Vyúčtování dotací za rok 2017

 • Vyúčtování se provádí na předepsaném formuláři. Zároveň je nutné ho zapsat k podpořené žádosti do e-dotací.
 • Postup vyúčtování je upraven v Pravidlech dotačního programu na podporu sociální oblasti města České Budějovice pro rok 2017 a částečně i ve smlouvě (např. termíny).
 • Pro snazší vyúčtování je připraveno VODÍTKO pro vyúčtování (656,9 kB)Obsah se otevírá do nového oknadotací poskytnutých v rámci DP.

Výsledky Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti 2017

2.výzva:

1.výzva:

Vyhlášení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017

Dne 14. listopadu byla radou města schválena aktualizovaná Směrnice č. 6/2016 (1,4 MB)Obsah se otevírá do nového oknao poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice. 

V souladu s touto směrnici  byla upravena a aktualizována i Pravidla dotačního programu (708,2 kB)Obsah se otevírá do nového oknaměsta České Budějovice pro sociální oblast pro rok 2017. Pravidla byla projednána dne 19. prosince v radě města, která je svým usnesením č. 1792/2016 schválila.  

Na základě těchto dvou dokumentů je vyhlašován Dotační program (439,1 kB)Obsah se otevírá do nového oknaměsta České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017.

Harmonogram výzev:

 1. výzva - od 23. ledna do 22. února 2017 pro opatření č. 1, 2, 3, 4, 6,7 (příjem žádostí)
 2. výzva - od 6. března do 5. dubna 2017 pro opatření č. 1, 2, 3, 5, 6, 8 (příjem žádostí)
 3. výzva - pouze v odůvodněném případě, přesný datum příjmu žádostí bude určen

Celková alokovaná částka pro všechna opatření: 6,5 mil. Kč

Počet opatření: 8

DOPORUČENÍ:

 1. indikátory -  věnujte pozornost správnému vyplnění indikátorů, v případě sociálních služeb se řiďte Metodikou indikátorů RPSS ČB
 2. rozpočet - v 1. kolonce uvádějte vždy celkový rozpočet na službu, nikoliv jeho výseč, rozpočet na sociální službu by měl kopírovat rozpočet uvedený v žádosti o dotaci na MPSV prostřednictvím JčK

Povinné přílohy:

 • Čestné prohlášení o spolufinancování
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • Stanovy nebo statut organizace
 • Oprávnění jednat jménem žadatele
 • Registrace sociální služby (pokud se žádost týká dotace na registrovanou sociální službu)
 • Pověření Jihočeského kraje nebo MPSV (pokud se jedná o žádost na registrovanou sociální službu, která je zařazena do krajské či celostátní sítě sociálních služeb)
 • Prohlášení k podpoře malého rozsahu/de minimis (pokud se přikládá pověření JčK/MPSV není povinnou přílohou)

Formuláře příloh:

 1. Čestné prohlášení o spolufinancování (23,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna (povinná)
 2. Čestné prohlášení o bezúhonnosti (25,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna (povinná)
 3. Prohlášení o partnerství (22,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna (povinná, pokud je partner uveden v žádosti)
 4. Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (26,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna/de minimis (povinná, pokud není pověření k výkonu SOH)

V případě schválení dotace:

 1. Návrh veřejnoprávní smlouvy (343,9 kB)Obsah se otevírá do nového oknao poskytnutí dotace
 2. Příloha ke smlouvě (28,7 kB)Obsah se otevírá do nového oknak podpoře malého rozsahu (pokud se poskytovatel dotace nepřipojí k pověření k výkonu SOH)