Dotace v oblasti sportu - rok 2013

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 16.1.2013 schválila usnesením č. 17/2013 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2013.

Úplné znění pravidel ke stažení: Pravidla dotačního programu (104,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Obecná pravidla (762,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Směrnice

VÝZVY:

Opatření č. 1: Příspěvek na podporu sportovní činnosti (49,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 2: Příspěvek na sportovní akce (48,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 3: Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí (47,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 4: Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů (52,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 5: Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů


FORMULÁŘE:

Žádost k opatření č. 1 (288,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost k opatření č. 2 (103,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna, Rozpočet akce (povinná příloha č. 1 k žádosti) (46,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost k opatření č. 3 (93,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna, Rozpočet investice (povinná příloha č. 1 k žádosti) (44,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost k opatření č. 4 (100,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádost k opatření č. 5 (100,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor smlouvy (35,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna


OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (27 kB)Obsah se otevírá do nového okna
Čestné prohlášení o spolufinancování (25,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna
Čestné prohlášení o partnerství
(24,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna
Čestné prohlášení k podpoře "de minimis" (27,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna


VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování (71,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna, tabulková část vyúčtování (48,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna


OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací (39,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE.

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ V ROCE 2013:

Opatření č. 1: Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let (52,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 2: Příspěvek na sportovní akce (59,4 kB) (53,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 3: Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí (45,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 4: Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů (44 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 5: Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů (47,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže (63 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Formulář: Žádost

Přehled přidělených dotací  (200,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna