Dotace v oblasti sportu - rok 2014

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 29.1.2014 schválila usnesením č. 111/2014 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014.

Úplné znění pravidel ke stažení: Pravidla dotačního programu (258 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Obecná pravidla (1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Směrnice (309,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Postup pro žadatele při podání žádostí o dotaci na portálu eDotace:

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e dotace (996,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Dotační systém MMCB - Uživatelská příručka (572,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

 

VÝZVY:

Opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů (218,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů

Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce (212,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 5: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů (217,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTEM:

Opatření č. 1

Opatření č. 2

Opatření č. 3


OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (28,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o spolufinancování (27 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o partnerství (26,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor smlouvy (235,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 

VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování (64,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Tabulková část vyúčtování (47,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE. (39,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ V ROCE 2014:

Opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů (49,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 2: Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů (44,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů (50,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce (52,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 5: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů