Dotace v oblasti sportu - rok 2015

Záměr města České Budějovice poskytnout dotace pro oblast sport v roce 2015 (892,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 18.2.2015 schválila usnesením č. 152/2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015.

Směrnice (192,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Obecná pravidla (346 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Pravidla dotačního programu (855,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Postup pro žadatele při podání žádostí o dotaci na portálu eDotace:

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e dotace (998,8 kB)

Dotační systém MMCB - Uživatelská příručka (596,7 kB) (572,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTEM:
 

Opatření č. 1 (192,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 2

Opatření č. 3 (55,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 5 (57,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna


OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (28,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o spolufinancování (27 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o partnerství (26,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor smlouvy (49 kB)Obsah se otevírá do nového okna

VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování (65 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Tabulková část vyúčtování (47,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE. (39,4 kB) (39,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže (63,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Formulář: Žádost

Přehled přidělených dotací