Poskytování dotací z rozpočtu města

Dotace jsou poskytovány v oblastech:

kultura

cestovní ruch

památková péče 

sociální oblast

sport

volnočasové aktivity

životní prostředí

podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku

Každá z oblastí má svá vlastní Pravidla a „Dotační program“. Tyto a další související dokumenty a informace najdete  v příslušné sekci.

Informace o výzvách sledujte prosím v jednotlivých sekcích.

Ke stažení logo města

ve formátu Photoshop document (PSD) (257,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

ve formátu TIFF (103,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Cíle poskytování dotací

Cílem dotací  poskytovaných z rozpočtu města České Budějovice  je podporovat  aktivity v oblastech  kultury, cestovního ruchu, památkové péče, sociální oblasti, sportu, volnočasových aktivit a životního prostředí. Dotace jsou poskytovány formou grantů nebo příspěvků. Podrobnější údaje najdete vždy v příslušné sekci.

Základní informace k dotačním programům jsou k dispozici v "Dotačním kalendáři": Dotační kalendář na rok 2013  (37,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

--------------------------------------------------------------------------------

Rok 2013

Dotační program města České Budějovice v roce 2013 zahrnuje následující oblasti: kulturu, cestovní ruch, památkovou péči, sociální oblast, sport, vonočasové aktivity, životní prostředí, podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku.

Poskytování dotací  v roce 2013 se řídí Směrnicí č. 5/2012 "Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice" v aktuálním znění a dále konkrétními Pravidly k jednotlivým oblastem.

--------------------------------------------------------------------------------

Rok  2 0 1 2

Vyúčtování dotací, poskytnutých v roce  2012 v těchto oblastech: kultura, cestovní ruch, památková péče, sociální oblast, sport, vonočasové aktivity, životní prostředí, podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku, se řídí Směrnicí č. 3/2011 "Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice" v aktuálním znění a dále konkrétními Pravidly k jednotlivým oblastem v roce 2012.

-------------------------------------------------------------------------------