Poskytování dotací z rozpočtu města

Cílem dotací poskytovaných z rozpočtu města České Budějovice je podporovat aktivity v oblastech kultury, cestovního ruchu, památkové péče, sociální oblasti, sportu, volnočasových aktivit a životního prostředí. Dotace jsou poskytovány formou grantů nebo příspěvků. Od roku 2014 je nastaven nový systém podávání a zpracování žádostí pro dotace. Veškeré informace, potřebné pro podávání žádostí o dotace, jsou žadatelům k dispozici na této stránce.

V sekci vlevo dole jsou v rámci jednotlivých oblastí publikovány informace – historické statistiky dotačních programů od roku 2008, aktuality, Pravidla dotačních programů a formuláře příloh.

V sekci vpravo dole jsou umístěny základní informace o dotačním programu příslušného roku a logo města pro účely publicity, dále je zde umístěn odkaz na agendu pro žadatele a příjemce dotací v rámci dotačního programu města České Budějovice.


 

Informace k dotačním programům
jednotlivých oblastí
:

kultura

cestovní ruch

památková péče 

sociální oblast

sport

volnočasové aktivity

životní prostředí

podpora a rozvoj služeb péče
o děti do 6 let věku

Každá z oblastí má svá vlastní Pravidla a „Dotační program“. Tyto a další související dokumenty a informace najdete v příslušné sekci.

Rok 2017

Dotační program města České Budějovice v roce 2017 zahrnuje následující oblasti: kulturu, cestovní ruch, památkovou péči, sociální oblast, sport, volnočasové aktivity, životní prostředí, podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku.

Poskytování dotací v roce 2017 se řídí Směrnicí č. 6/2016 "Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice" v aktuálním znění a dále konkrétními Pravidly k jednotlivým oblastem.

"Směrnice č. 6/2016 - o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice." (7,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Ke stažení logo města

ve formátu Photoshop document (PSD) (257,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

ve formátu TIFF (103,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Ke stažení logo inbudejovice

balíček souborů ve formátech EPS, JPG a PDF (4,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Ke stažení logo k výročí 750let

balíček souborů ve formátech AI, CDR a PDF (6,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Aplikace eDotace

 
 
 
 
 
 

Naposledy upravil: Käfer Petr (KaferP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 31.3.2017