Dotace - volnočasové aktivity

ROK 2018

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit (155,5 kB)Obsah se otevírá do nového oknaNa základě Směrnice č. 2/2017 (774,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna- Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 27.11.2017

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2017 

V ý z v y :

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (41 kB)Obsah se otevírá do nového okna(zůstává omezený počet podaných žádostí na 2)

Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory (40,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

P ř í l o h y : 

Žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - VZOR (32,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V případě, že dotace je poskytování na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné doložit:

Přílohu k veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (26,8 kB)Obsah se otevírá do nového oknaa Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) (24 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Formulář konečného vyúčtování projektu (31,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e-dotace

__________________________________________________________________________________________

ROK 2017

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit (155,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Na základě Směrnice 6/2016 (772,1 kB)Obsah se otevírá do nového oknaPoskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1602/2016 dne 14.11.2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2017 (52,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Výzvy:

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (41 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V tomto opatření dochází ke změně:  je omezen počet podávaných žádostí na dvě - viz "Pravidla dotačního programu" 

Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory (40,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Přílohy:

Žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (23,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o spolufinancování (19,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - vzor

V případě, že dotace je poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory: 

Příloha veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (26,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Konečné vyúčtování projektu (34,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna- podávat pouze prostřednictvím podatelny Magistrátu města České Budějovice - viz "Pravidla dotačního programu"

___________________________________________________________________________________________________________