Dotace - volnočasové aktivity

ROK 2017

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit (155,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Na základě Směrnice 6/2016 (772,1 kB)Obsah se otevírá do nového oknaPoskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1602/2016 dne 14.11.2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2017 (50,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Výzvy:

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (41 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V tomto opatření dochází ke změně:  je omezen počet podávaných žádostí na dvě - viz "Pravidla dotačního programu" 

Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory (40,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Přílohy:

Žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (23,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o spolufinancování (20,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - vzor

V případě, že dotace je poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory: 

Příloha veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (26,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Konečné vyúčtování projektu (34,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna- podávat pouze prostřednictvím podatelny Magistrátu města České Budějovice - viz "Pravidla dotačního programu"

___________________________________________________________________________________________________________

ROK 2016

Podpora volnočasových aktivit - dotační program města České Budějovice.

Na základě Směrnice 6/2015 (768 kB)Obsah se otevírá do nového okna Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1672/2015 dne 2.12.2015:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2016 (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna

P ř í l o h y :

žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestní prohlášení o spolufinancování (20,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - vzor (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna

 - metodická příručka k aplikaci pojmu "jeden podnik" dle pravidel de minimis (603,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Konečné vyúčtování projektu (39,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vyúčtování předkládat pouze prostřednictvím podatelny Magistrátu města České Budějovice. 

Popis postupu při podávání žádosti (997,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

_____________________________________________________________________________________________