Dotace - oblast ochrany životního prostředí

Zveřejnění dotačních programů, pravidel a pokynů odboru ochrany životního prostředí.

V roce 2016 byly dotace přiděleny takto (28,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 

V roce 2015  byly dotace v opatření 1 přiděleny takto  (29,2 kB) (29,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna                                                                             

V roce 2014 byly dotace v opatření 1 přiděleny takto
(53,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Dotační program roku 2017 se uzavírá k 31.12.2017.

Na úřední desce byl v listopadu 2017 vyvěšen záměr na rok 2018: zveřejnění dotačního programu  (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna.

Vyhlášení dotačního (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového oknaprogramu ( Výzva dotačního programu) na podporu ochrany životního prostředí v roce 2018 proběhne 12.12.2017;

 Příjem žádostí bude probíhat elektronickou formou od 1. ledna 2018 (do 10. února 2018).

Opatření č. 1:

Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti.

 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2018 (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového oknabyla schválena radou města usnesením č. 1501/2017.

Po rozkliknutí Obecných pravidel zde uvedených (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového oknanaleznete i všechny potřebné přílohy k administraci žádosti:

Formulář Žádosti o dotaci – tisková verze elektronického formuláře

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení „de minimis“ (k obdrženým podporám, nepovinná příloha žádosti/smlouvy). Povinná příloha smlouvy v případě, že dotace je poskytována v režimu podpory de minimis, tedy pouze pro ty subjekty, které do režimu de minimis spadají.

Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh.

Formulář konečného vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečné zprávy  2018

 

Směrnice 2/2017 o poskytování dotací (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového oknaa vzory příloh a vyúčtování.

Naposledy upravil: Růžičková Martina (RuzickovaM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 8.12.2017
Publikováno od 17.10.2008