Dotace - oblast ochrany životního prostředí

Zveřejnění dotačních programů, pravidel a pokynů odboru ochrany životního prostředí.

V roce 2016 byly dotace přiděleny takto (28,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 

V roce 2015  byly dotace v opatření 1 přiděleny takto  (29,2 kB) (29,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna                                                                             

V roce 2014 byly dotace v opatření 1 přiděleny takto
(53,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Výzva dotačního programu  (81,4 kB)Obsah se otevírá do nového oknana podporu ochrany životního prostředí v roce 2017

Opatření č. 1 – Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti.

 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2017 (344,1 kB)Obsah se otevírá do nového oknabyla schválena radou města usnesením č. 26/2017.

Po rozkliknutí pravidlel výše uvedených naleznete i všechny potřebné přílohy k administraci žádosti:

Formulář Žádosti o dotaci – tisková verze elektronického formuláře

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení „de minimis“ (k obdrženým podporám, nepovinná příloha žádosti/smlouvy)

Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh:

prohlášení „ de minimis“ (k propojenosti s ostatními podniky ve smyslu definice jednoho podniku (viz Pokyn tajemníka Magistrátu města České Budějovice č. 5/2014) – povinná příloha smlouvy v případě, že dotace je poskytována v režimu podpory de minimis

Formulář konečného vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečné zprávy  2017

 

Zveřejnění  dotačního programu (74,8 kB)Obsah se otevírá do nového oknana podporu ochrany životního prostředí v roce 2017

Směrnice 6/2016 (862,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna o poskytování dotací a veškeré vzory žádostí , příloh a vyúčtování.

Naposledy upravil: Růžičková Martina (RuzickovaM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 18.1.2017
Publikováno od 17.10.2008