Zveřejnění dotačního programu na ochranu životního prostředí v roce 2017

 

Statutární město České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí

zveřejňuje dotační program na podporu ochrany životního prostředí v roce 2017

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

v rámci tohoto dotačního programu jsou vhodnými následující aktivity rozvoje dané oblasti v rámci celoroční činnosti:

připravovat a pořádat akce jako jsou oslavy různých svátků Země, výlety za přírodou, soutěže o životním prostředí, naučné stezky (včetně údržby stávajících stezek), výukové programy, akce na záchranu živočichů (např. obojživelníků, včel, ryb) anebo výchovné pobyty v přírodě, poradenství pro obyvatele, besedy s občany, vydávání tiskovin s tématikou ochrany přírody a zvířat (omalovánky, pohádky, říkanky), práce v přírodních zahradách, zájmové kroužky dětí, mládeže i dospělých;

aktivity podnikané včelaři k obnově chovů včel (zahrnuje obnovu a modernizaci včelařského vybavení)

a také podpora vhodné výsadby pastvy včel;

péče o vzácné přírodní lokality ve správním obvodu Českých Budějovic a podobné aktivity. 

Důvody podpory: je oslovit občany města všech věkových kategorií tak, aby získali kladný postoj k ochraně přírody, umožnit zaměřit se na ochranu životního prostředí ve všech možných oblastech a přicházet s novými náměty výchovy obyvatel. Cílem je ochrana nejen životního prostředí, ale také živočichů, žijících v naší blízkosti (obojživelníci, ptáci, motýli,…) včetně podpory chovu včel na Českobudějovicku se související osvětou pro širokou veřejnost.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu: 800.000 Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě bude pravděpodobně  50.000 Kč (pokud takto navrhne komise pro životní prostředí na svém zasedání 21. 12. 2016).

Okruh způsobilých žadatelů: oprávněnými žadatelimohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty.

Lhůtu pro podání žádosti chystáme: od 19. ledna do 20. února 2017.

Kritéria pro hodnocení žádostí: Zhodnocení významu projektu; Pozitivní vliv na životní prostředí; Zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu; Posouzení schopnosti a připravenosti žadatele projekt realizovat.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: březen 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace, vzor žádosti včetně povinných příloh stanoví  Směrnice 6/2016 Rady města České Budějovice o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice, která je ke stažení na webové na stránce města v sekci dotace – odbor ochrany životního prostředí.

Administrátor dotačního programu:

Ing. Martina Růžičková, odbor ochrany životního prostředí
náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, Magistrát města České Budějovice
tel.: 386 801 114, e-mail : ruzickovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz