O odboru

Kde nás najdete

Investiční odbor, budova historické radnice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vedoucí odboru -  1. patro, kancelář č.  161

ekonomické oddělení - 2. patro, kancelář č. 250b

oddělení přípravy a realizace staveb - 2. patro, kancelář č. 260

oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb, kancelář č. 260

Struktura odboru

Vedoucí investičního odboru:

  Ing. Zdeněk Šeda

Sekretariát

  Mgr. Kristýna Postlová

Oddělení ekonomické

  vedoucí  úseku a zástupce vedoucího

  Ing. Milena Krtičková

Oddělení přípravy a realizace staveb

  vedoucí oddělení

  Ing. Jiří Procházka

Oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb

  vedoucí oddělení

  Ing. Lenka Růžičková

Vedoucí odboru

Ing. Zdeněk Šeda

tel. 386 802 201, mobilní tel. 602 429 374

e-mail: sedaz(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Sekretariát vedoucího odboru

Mgr. Kristýna Postlová

tel. 386 802 202

e-mail: postlovak(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Vedoucí oddělení

Oddělení ekonomické

Ing. Milena Krtičková, zástupce vedoucího odboru

tel. 386 802 210

e-mail: krtickovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Oddělení přípravy a realizace staveb

Ing. Jiří Procházka

tel. 386 802 207

e-mail: prochazkaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb

Ing. Lenka Růžičková

tel. 386 802 208

e-mail: ruzickoval(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Činnost odboru

Investiční odbor zajišťuje veškeré investiční akce na území města Českých Budějovic, které jsou financovány z rozpočtu města.

Investiční akce jsou realizovány na základě požadavků a potřeb jednotlivých odborů Magistrátu města a občanů. Jedná se především o rekonstrukce komunikací včetně nových inženýrských sítí, výstavbu občanských a sportovních zařízení, nových mostů a lávek, obytných budov a objektů pro zajištění sociálních služeb, mostů a lávek.

Dále zajištuje drobné investiční akce např. cyklostezky, rekonstrukce chodníků, parkovišť a pod. Veškeré akce jsou uskutečňovány v souladu s rozhodnutím rady města a zastupitelstva města.

Činnost oddělení

Oddělení ekonomické

o  kontroluje finanční zajištění jednotlivých staveb

o  kontroluje čerpání rozpočtu statutárního města

o  inventarizuje investic, majetkoprávní převody

o  vede evidenci a správu rozpracovaných staveb

o  přípravuje plán investic včetně finančního ohodnocení staveb

Kontaktní osoba: Ing. Milena Krtičková, tel. 386 802 210
 

Oddělení přípravy a realizace staveb a oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb úzce spolupracují s oddělením veřejných zakázek, tj. připravují technické podklady pro provedení zadávacího řízení na zhotovitele, po provedení výběru zajišťují realizaci díla včetně všech souvisejících činností.
 

Oddělení přípravy a realizace staveb

o  připravuje investiční záměr v rámci koncepce rozvoje investic statutárního města České Budějovice

o  zpracovává investiční požadavky pro dané období s rozdělením na jednotlivé roky

o  zajišťuje vypracování projektové dokumentacea její projednání

o  zpracovává podklady pro zadávací řízení

o  provádí vlastní dozor a technickou  kontrolu prováděných prací

o  zajišťuje přejímku díla od dodavatele a předání uživateli

o  zajišťuje provedení kolaudačního řízení

o  spolu s ekonomickým oddělením potvrzuje konečnou fakturu a prostavěnost na uvedené akci

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Procházka, tel. 386 802 207
 

Oddělení přípravy a realizace vodohospodářských staveb

o  zajišťuje činnost v rámci uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem České Budějovice a ČEVAK a. s. o nájmu VH majetku

o  zajišťuje a realizuje protipovodňová opatření v rámci Statutárního města České Budějovice

o  eviduje VH majetek včetně aktualizace

o  připravuje investiční záměr v rámci koncepce rozvoje investic statutárního města

o  zajišťuje vypracování PD a její projednání

o  zpracovává podklady pro zadávací řízení

o  spolupracuje s dalšími odbory Magistrátu města při investičních záměrech a koncepci rozvoje města

o  zajišťuje zpracování kontrolních posouzení

o  provádí vlastní dozor a technickou kontrolu prováděných prací

o  spolu s ekonomickým oddělením potvrzuje konečnou fakturu a prostavěnost na uvedené akci

o  zajišťuje provedení kolaudačního řízení vodohospodářského díla

o  kontroluje čerpání finančních nákladů ČEVAK a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Růžičková, tel. 386 802 208

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

Stavební zákon

Platné směrnice magistrátu města

Naposledy upravil: Šmejkal Josef (SmejkalJ(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 19.8.2015