Seznam oddávajících

Ing. Jiří Svoboda, primátor města

Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora města

Ing. Petr Holický, náměstek primátora města

Ing. František Konečný, Ph.D., náměstek primátora města

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva města

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, člen zastupitelstva města

Ing. Kamil Calta, člen zastupitelstva města 

Ing. Slavoj Dolejš, člen zastupitelstva města

Eva Hajerová, členka zastupitelstva města 

Ing. Bc. Vítězslav Ilko, člen zastupitelstva města

Mgr. Hynek Látal, Ph.D., člen zastupitelstva města

Ing. Jaroslav Mach, člen rady města

Ing. Martin Maršík, Ph.D., člen zastupitelstva města

Ing. Ivo Moravec, člen zastupitelstva města

Michal Šebek, člen rady města 

Mgr. Juraj Thoma, člen zastupitelstva města

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., člen zastupitelstva města

Mgr. Rudolf Vodička, člen zastupitelstva města