Oddělení správní a kontrolní

Oddělení správní a kontrolní provádí:

 • živnostenskou kontrolu podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

    - z vlastního podnětu
    - na základě návrhů jiných správních orgánů
    - na základě podnětů občanů - stížností

  Kontrola může být provedena v prostorech určených k podnikání, tj. provozovna, sídlo nebo na živnostenském úřadu.

 • ve správním  řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

    -  vydává rozhodnutí o sankčním zrušení živnostenských oprávnění, případně pozastavení provozování živnosti v případě
        porušování živnostenskoprávních předpisů, a na základě podnětů jiných správních orgánů a soudů

    -  ukládá pokuty a sankce za porušení povinností podle živnostenského zákona a předpisů souvisejícíchOddělení správní a kontrolní

 funkce  jméno, příjmení  telefon  kanc. č.  e-mail

 vedoucí odd.

Ing. Dana Bernardová

386 802 709

154

bernardovad(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

.

Bc. Gabriela Vandasová

386 802 723

151a

vandasovag(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

.

Dana Janů

386 802 719

151a

janud(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

.

Mgr. Lada Hamerníková

386 802 716

153

hamernikoval(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

.

.

Bc. Olga Špiková

386 802 713 151b SpikovaO(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

.

Mgr.Lenka Ošmerová Koubová

386 802 714

151b

koubova(tečka)osmerova(tečka)l(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

.

Marie Němcová

386 802 708

150

nemcovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

.

Ing. Jitka Čápová

386 802 712

150

CapovaJ(zavináč)c-budejovice(tečka)cz 

.

Ing. Monika Bumbová 386 802 711 151b BumbovaM@c-budejovice.cz (BumbovaM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)Právní předpisy:

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisůObsah se otevírá do nového okna

- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisůObsah se otevírá do nového okna

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůObsah se otevírá do nového okna 

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)Obsah se otevírá do nového okna

Naposledy upravil: Vandasová Gabriela (VandasovaG(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 16.11.2017