Prevence kriminality

Prevence kriminality v roce 2017

Statutární město České Budějovice obdrželo v rámci  "Program prevence kriminality na rok 2017" dotaci na projekt "České Budějovice - Asistenti prevence kriminality 2017" ve výši 895 tis. Kč. 

Cílem projektu řešení bezpečnostní situace na sídlišti Máj, v lokalitě Palackého náměstí včetně okolí, lokality Lannovy třídy a v okolí obchodních center v Českých Budějovicích.  Jedná se o snížení trestné činnosti a jinak závadového jednání za pomoci asistentů prevence kriminality jako osob, které mají specifickou znalost místního prostředí. Asistenti působí v oblastech se silnou romskou menšinou jako neformální autority, které mají přehled o vnitřním dění v komunitě. V Českých Budějovicích stále přetrvává napětí mezi majoritní a minoritní společností nepřizpůsobivých občanů. Přesto, že policejní orgány danou problematiku stále řeší, veřejnost tyto aktivity vidí stále jako nedostatečné. Asistenti prevenci kriminality jsou dalším krokem k eliminaci závadového chování a jeho působení na širokou veřejnost.

Cílem je zaměstnat 7 asistentů prevence kriminality. Jejich činnost bude zahrnovat dohledy na dětských hřištích, u základních škol, dohledy nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem, řešení rodinných nebo sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí či asistenci při návštěvách problémových rodin.    

Projekt realizuje Městská policie.   

  -----------------------------------------------------------------------------