Podzimní deratizace

 

V období od 4. září do 30.listopadu 2017 bude odborná deratizační firma provádět podzimní etapu deratizace na veřejných prostranstvích a pozemcích ve vlastnictví města. „Celkové předpokládané množství kladených návnad v jedné etapě deratizace je asi 290 kg,“ říká náměstek primátora Petr Podhola s tím, že stejné množství je i při druhém podzimním hubení hlodavců.

Práce budou zahájeny v centru města, následně bude deratizace provedena v lokalitách Rožnov, Suché Vrbné, Krumlovské předměstí, sídliště Vltava, Máj, Šumava, Čtyři Dvory a Pražské sídliště. V dalších lokalitách města podle poznatků z předešlé etapy deratizace. Zvýšená pozornost bude věnována kanalizačním přípojkám a křovinným porostům. „Návnady pro hubení potkanů jsou kladeny zejména do otvorů, kde hlodavci hnízdí a standardně nejsou domácím zvířatům volně přístupné. Přesto doporučujeme občanům, aby v uvedených částech města zamezili volnému a nekontrolovanému pobíhání domácích zvířat. Místa, kde budou kladeny návnady, budou označena výstrahou,“ dodává náměstek.

Současně s deratizací veřejných prostranství bude také zahájena deratizace kanalizační sítě společností ČEVAK a.s.

Publikováno od 30.3.2017