Poskytnuté informace v roce 2014

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2014 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Předmět žádosti

Odpověď

Ze dne

Zřízení chaty a spoluvlastnictví parcely v Doudlebech pdf (343,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 30.12.2014
Výdaje v souvislosti se smlouvou č. 2008000262 pdf (338,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 29.12.2014
Kopie spisového materiálu D 3528/2014 pdf (431,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 17.12.2014
Dokumenty ke stavbě č.p. 1339 v k.ú. Dobrá Voda pdf (369,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.12.2014
Rekonstrukce E. Rošického ve vztahu ke spol. Centes pdf (336,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.12.2014
Pokutové bloky ze spisu MAU/23087/2014 Zr pdf (367,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.12.2014
Dotazy týkající se přijímání uchazečů o zaměstnání a výběrových řízení na obsazení míst pro jejichž výkon je podmínkou ZOZ pdf (494,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.12.2014
Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 pdf (479 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.12.2014
Smlouva na dodání, dvou výdejových pracovišť eOP/e-pasy pdf (372,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.11.2014
Provoz v křižovatce Pražská-Okružní pdf (354,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.10.2014
Vozidla vlastněná magistrátem města a městskými obchodními společnostmi pdf (388,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 15.10.2014
Dopravní přestupky v roce 2013 řešené správním odborem pdf (372,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.10.2014
Vozidla magistrátu města a "ekologicky přátelská" vozidla pdf (382,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.09.2014
Směnná smlouva č. 201300251 v rámci rekonstrukce ul. E. Rošického pdf (336,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.09.2014
Kontroly okrskových volebních komisí při volbě prezidenta ČR v roce 2013 pdf (331,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 18.09.2014
Smlouva společností EKO-KOM pdf (350,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.09.2014
Pokuta ÚOHS za outsourcing serverové farmy pdf (381,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 26.08.2014

Žádost o soupis všech součástí spisu Spr. D 572/2011-Kol

pdf (411,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
příloha (47,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna
19.08.2014
Výše plateb obyvatel, o nichž rozhoduje zastupitelstvo pdf (501,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 07.08.2014
Způsob doručování písemností účastníkům správního řízení pdf (344,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.08.2014
Zakázky malého rozsahu v letech 2011 až 2013 pdf (374,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.07.2014
Vodorovné dopravní značení v Nové ulici v úseku Otakarova-Lipenská pdf (380,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.07.2014
Náklady na úklid a ostrahu kancelářských budov magistrátu pdf (430,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 25.07.2014
Chemický rozbor sedimentů z rybníků Pekařský a Dolní pdf (366,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.06.2014
Prodej pozemku parcelní číslo 1258/3 v k.ú. Č. Budějovice 4 pdf (332,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.06.2014
Změna územního plánu týkající se konkrétních parcel pdf (357,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 16.06.2014
Softwareové nástroje používané magistrátem města pdf (363,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.06.2014
Informace ke stavbám na adrese Hlinská 579 pdf (318,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.06.2014
Pojištění myslivecké stráže pdf (316,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 04.06.2014
Kontrola v Netolické ulici pdf (368 kB)Obsah se otevírá do nového okna 29.05.2014
Světelná signalizace pdf (503,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 19.05.2014
Pronájmy městských bytů pdf (338,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 15.05.2014
Směna pozemků mezi městem a firmou Centes pdf (373,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 07.05.2014
Počet psů evidovaných v Českých Budějovicích pdf (378,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.05.2014
Registrace historických vozidel pdf (439,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 30.04.2014
Pronájmy odboru správy veřejných statků pdf (321,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna
usnesení RM (62,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna
29.04.2014
Směsný komunální odpad a podíl obalové složky pdf (320,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 29.04.2014
Pasport komunikací na Piaristickém náměstí pdf (324,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
příloha 1 (461,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
příloha 2 (471,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna
28.04.2014
Informace o dopravní řídicí ústředně pdf (549,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.04.2014
Sociální pohřby v letech 2007-2014 pdf (341 kB)Obsah se otevírá do nového okna 07.04.2014
Azbest na školách v Jihočeském kraji pdf (324,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.03.2014
Investiční plány města na rok 2014 pdf (335,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna
příloha 1 (248,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna
příloha 2
příloha 3 (52,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
příloha 4 (5,8 MB)Obsah se otevírá do nového okna
26.03.2014
Přístupová cesta přes pozemky (Srubec) pdf (344,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 26.03.2014
Studie rozšíření zón placeného parkování pdf (318,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 19.03.2014
Zábor veřejného prostranství v ulici Netolická pdf (375 kB)Obsah se otevírá do nového okna 19.03.2014
Územní studie Čajkovského pdf (333,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 18.03.2014
Pronájmy provozoven na plovárně pdf (329,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.03.2014
Údržba areálu renesančního zámku v Komařicích pdf (326,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 07.03.2014
Územní plán K.Ú. Husova kolonie pdf (503,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.03.2014
Rušení nočního klidu v Hradební ulici a zásahy městské policie pdf (385,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.02.2014
Vysoutěžené nájemné v městských bytech za poslední rok pdf (365,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.02.2014
Smlouvy mezi městem a firmou Gordic pdf (474,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.02.2014
Ukončení pronájmu sauny na plaveckém stadionu pdf (328,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 25.02.2014
Stavební úpravy ulice E. Rošického ve vztahu ke kanalizaci a vodovodu pdf (341,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.02.2014
Materiální využití komunálního odpadu pdf (485,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.02.2014
Poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a poplatky z ubytovací kapacity pdf (330,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.02.2014
Kácení dřevin pdf (348 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.02.2014
Přeložka silnice I/34 pdf (236,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 31.01.2014
Investiční plány města v roce 2014 pdf (183,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna  
příloha 1 (244,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna  
příloha 2  
příloha 3 (57,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 
příloha 4 (3,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna 
13.01.2014