Poskytnuté informace v roce 2015

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2015 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Předmět žádosti

Odpověď

Ze dne

Data jízdních řádů ve strojově čitelném formátu pdf (284,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 21.12.2015
Možnost nahlédnout do „Konečného vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečné zprávy o realizaci projektu“ – akce Město lidem, lidé městu konané ve dnech od 27. srpna do 30. srpna 2015 pdf (491,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.12.2015
Omezení provozu na dotčených komunikacích na závěr oslav města

pdf (434,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (7,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (584,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

 

03.12.2015
Projektová dokumentace v lokalitě ulice Štítného pdf (292,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 03.12.2015
Žluté vodorovné dopravní značení pdf (390,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 26.11.2015
Poskytnutí informací týkajících se parcel v k.ú. České Budějovice 6 pdf (401,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.11.2015
Parcely České Budějovice

pdf (401,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

rozhodnutí

 

23.11.2015
Poskytnutí kopie projektové dokumentace k žádosti o poskytnutí dotace k projektu – Revitalizace brownfields pdf (534,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 18.11.2015
Pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice pdf (291,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 16.11.2015
Výlepové plochy pdf (410,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 11.11.2015
Marketingová komunikace města

pdf (551,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

upřesnění (382,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (451,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

příloha 3 (2,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (445,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5 (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 6 (296,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 7 (374,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 8

 

02.11.2015
Zákaz žebrání pdf (312,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 30.10.2015
Odměny tajemníka a vedoucích odborů

pdf (290,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

29.10.2015
Počty žádostí o informace

pdf (299,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (1,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

21.10.2015
Počty zaměstnanců pdf (497,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 21.10.2015
Žádosti podané na OOŽP

pdf (490,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha (3,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

rozhodnutí

 

16.10.2015
Autoškoly spadající pod Magistrát města České Budějovice

pdf (413,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

tabulka

 

15.10.2015
Poskytnutí bližších informací o jednotlivých smluvních vztazích

pdf (502,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

žadatelce byly smlouvy zaslány poštou v listinné podobě

rozhodnutí (478,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

08.10.2015
Rekonstrukce kanalizační sítě - Havlíčkova kolonie pdf (405,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.10.2015
Hospodaření s investičními prostředky 2009-2014

pdf (304,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

rozhodnutí (589,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

dotazník

 

05.10.2015
Záznamy k výjezdům za rok 2015 na pana Karla Flíčka - dle ust. 5 odst. 3 věty poslední InfZ (o (…) mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.)

pdf (395,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (570,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

29.09.2015
Vlastnictví a správy vodovodu a kanalizace ve statutárním městě České Budějovice

pdf (214,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (422,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (4,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

 

07.09.2015
Stavební ohlášení, stavební povolení

pdf (278,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (1,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (3,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

 

03.09.2015
Výdaje v oblasti komunálních služeb pdf (289,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 25.08.2015
Souhlas s odstraněním stavby

pdf (469,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

19.08.2015
Poskytnutí ověřené kopie

pdf (306,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (653,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (334,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

17.08.2015
Rekonstrukce ulice Čajkovského v Českých Budějovicích pdf (276,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.08.2015
Zadání zakázky na ekonomickou nebo právní analýzu pdf (197,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.08.2015
Počet strážníků pdf (296,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.07.2015
Separovaný odpad pdf (280,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.07.2015
Umístění dopravní značky B11 „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ v ulici U Černé věže

pdf (292,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

rozhodnutí

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

28.07.2015
Pronájem pozemku parc. č. 1839/2 pdf (279,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.07.2015
MHD v Českých Budějovicích pdf (208,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.07.2015
Odstranění stavby rodinného domu, garáže a kolny v ulici Hlinecká pdf (281,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 20.07.2015
Počet zaznamenaných subjektů provozujících na základě živnostenského oprávnění: „ubytovací služby“ a/nebo „hostinskou činnost“ služby tzv. „ubytování v soukromí“ pdf (208,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 17.07.2015
Rekonstrukce ulice Ot. Březiny pdf (273,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.07.2015
Žádost o vyšetření pochybení, sjednání nápravy a návrh kompenzace za protizákonné rozhodnutí - kolaudační souhlas

pdf (391,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

 

13.07.2015
Žádost o nadační podporu

pdf (271,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 1

Příloha 2 (292 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 3 (3,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 4

ftp://ftp.c-budejovice.cz/Zakon106/

10.07.2015
Informace o žádosti o stavební záměr na pozemcích v katastrálním území České Budějovice 5 pdf (376,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 04.06.2015
Částky za registraci vozidel v letech 2004-2014 pdf (478,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 03.06.2015
Územní komise

pdf (364,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

03.06.2015
Úklid komunikace Karla Chocholy pdf (272,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 03.06.2015
Smlouva se statutárním městem České Budějovice

pdf (266,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

03.06.2015
Odměny nejvýše postavených úředníků pdf (424,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 02.06.2015
Územní rozhodnutí pdf (195,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 26.05.2015
Kopie spisu ODSH

pdf (420,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

25.05.2015
Etický kodex

pdf (222 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

25.05.2015
Koncepce řízení Jihočeského divadla

pdf (497,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

25.05.2015
Veřejná vyhláška ODSH pdf (507,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 25.05.2015
Uzavírka Dobrovodské pdf (368,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 07.05.2015
Kopie dokumentů - Dobrá Voda u Českých Budějovic

pdf (510 kB)Obsah se otevírá do nového okna

(648,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (648,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

příloha 3

rozhodnutí

 

(599,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna
06.05.2015
Rozhodnutí k dopravnímu připojení pozemků v katastrálním území Hluboká nad Vltavou k přilehlé komunikaci – ulici Dobřejovické

pdf (430,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

rozhodnutí

 

04.05.2015
Dopravní připojení pozemků v obci a katastrálním území Hluboká nad Vltavou na přilehlou komunikaci – ulici Dobřejovickou pdf (518,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 04.05.2015
Finanční fond pro poskytování finanční pomoci občanům mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi pdf (429,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.04.2015
Náklady na nákup papíru, tonerů, tiskáren apod.

pdf (434,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

 

27.04.2015
Smlouva o dílo s firmou EDIKT pdf (429 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.04.2015
Nákup elektrické energie a spotřeba veřejného osvětlení pdf (441,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.04.2015
Kopie spisového materiálu

pdf (16,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

 

22.04.2015
Trestní oznámení ve věci nezákonného nakládání s odpady na území společnosti Kovošrot a.s. Praha v Novém Vrátě pdf (506,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 17.04.2015
Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění pdf (423,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 17.04.2015
Seznam veškerých plnění týkajících se společnosti Perfect System, s.r.o. pdf (535,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 17.04.2015
Smlouvy se společnostmi TSE spol. s.r.o. a euroAWK s.r.o.

pdf (527,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (2,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (16,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna 

15.04.2015
Kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu areálu Autocampingu Stromovka

pdf (426,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

14.04.2015
Plnění vyplacené v roce 2014 primátorovi, náměstkům primátora, tajemníkovi a vedoucím jednotlivých odborů statutárního města České Budějovice pdf (746,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 25.03.2015
Informace týkající se informačních kampaní realizovaných naší samosprávou pdf (444,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.03.2015
Spisová dokumentace týkající se žádosti společnosti E.ON Distribuce

pdf (432,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha1

příloha 2

příloha 3

23.03.2015
Zajištění správy, provozu, obnovy, údržby a oprav veřejného osvětlení pdf (515,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.03.2015
Rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení k provozování výherních hracích přístrojů pdf (429,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 20.03.2015
Výpočet stability svahů pdf (425,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 17.03.2015
Obnovení kanalizace na pozemku p.č. 1374

pdf (430,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

12.03.2015
Místní šetření pracovnic sociálního odboru pdf (500,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.03.2015
Reklamní tabule

pdf (560,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

 

09.03.2015
Dohoda o provedení práce se zaměstnanci správního odboru na zabezpečení voleb do zastupitelstev v r. 2010 pdf (598,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.02.2015
Informace o zaměstnancích matričního úřadu pdf (559,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.02.2015
Kritéria pro vyúčtování dohod o provedení práce + evidence odpracovaných hodin při volbách prezidenta 2013, volbách do EP a ZM 2014

pdf (582,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

25.02.2015
Zveřejňování odpovědi na žádosti o podání informace pdf (436,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 06.02.2015
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pdf (445,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.02.2015
Stavební úpravy bytového domu v ul. Dobrovodská

pdf (438,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

přílohy

 

05.02.2015
Počet pracovníků magistrátu statutárního města České Budějovice pdf (434,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.02.2015
Informace o odměnách poskytovaných zaměstnancům magistrátu za volby v letech 2013 a 2014 pdf (524,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 03.02.2015
Vydané řidičské průkazy na oddělení Evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů pdf (438,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 03.02.2015
Lovecký lístek pdf (277,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 30.01.2015
Pověření zastupování vedoucího odboru pdf (300,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.01.2015
Kritéria pro vyúčtování dohod o provedení práce uzavřených se zaměstnanci úřadu při zabezpečení voleb

pdf (395 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

příloha 9 

28.01.2015
Kritéria pro vyplácení odměn za volby pdf (292,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.01.2015
Termíny zveřejňování informací pdf (295,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 26.01.2015
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění pdf (454,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 26.01.2015
Způsob vyplácení odměn za volby pdf (292,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.01.2015
Využití pracovních sil na úseku oddělení Evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů pdf (450,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.01.2015
Dotaz na petici pdf (346,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.01.2015
Zadání zakázky pdf (397,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 21.01.2015
Informace o parcele pdf (359,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 20.01.2015
Evidence odpadů pdf (343,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 20.01.2015
Investiční plány města pdf (379,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna,
příloha 1 (292 kB)Obsah se otevírá do nového okna,
příloha 2 (3,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna,
příloha 3 (1,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna,
příloha 4 (195,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna,
příloha 5 (647,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna
12.01.2015
Ověření účelnosti vynaložených nákladů pdf (390,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.01.2015
Vyjádření na základě rozhodnutí kraje (bod 3. stížnosti) pdf (351,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.01.2015
Využití pracovních sil na úseku oddělení Evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů pdf (389,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.01.2015
Dopravní přestupky v letech 2012 až 2014 pdf (370 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.01.2015