Poskytnuté informace v roce 2016

Návod na podání žádosti o informaci najdete zde .

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2016 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Předmět žádosti Odpověď Ze dne
Kopie spisového materiálu - oznámení přestupku

pdf (396,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (2,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (525 kB)Obsah se otevírá do nového okna

05.01.2016
Rekonstrukce ul. Ot. Březiny pdf (387,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 11.01.2016
Investiční akce města České Budějovice

pdf (395,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (211,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (236,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (207,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4

 

11.01.2016
Projekt Město a voda

pdf (533,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (2,8 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (39,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

 

19.01.2016
VH-TRES, s.r.o.

pdf 1. část (412,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

pdf 2. část (464,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (6,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (10,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

19.01.2016
Smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VH-TRES, spol. s r.o. od roku 1997 pdf (476,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 29.01.2016
Umístění plakátovacích ploch ve vlastnictví společnosti VERBA PLUS s.r.o. pdf (537,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 01.02.2016
Informace o přestupkových řízeních v letech 2013, 2014, 2015

pdf (286,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

01.02.2016
Prodejní cena pozemku pdf (396,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 01.02.2016
Přeložka sil. I/20 v úseku OK u Globusu - Pražská třída - silnice I/34 (optimalizace trasy Severní spojky)" pdf (264,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.02.2016
Internetový obchod "Optika do domu" pdf (420,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.02.2016
Technickoekonomické studie pdf (284,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.02.2016
Zásahy Městské policie České Budějovice v domě na adrese České Budějovice, M. Horákové 1396/14 pdf (281,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 01.03.2016
Podomní prodej pdf (407,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 01.03.2016
Koncepce protipovodňové ochrany obce s rozšířenou působností České Budějovice zpracovanou společností VH-TRES spol. s r.o.  pdf (197,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 03.03.2016
Seznam všech došlých faktur od roku 2010 do roku 2015

pdf (362,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

příloha 9

příloha 10

04.03.2016

Žádost o informace- profesní životopisy p. Kuzbové, p. Felendové, p. Ludvíkové

pdf (265,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.03.2016
Nakládání s tříděným komunálním odpadem v Českých Budějovicích pdf (287,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 09.03.2016
Vodorovné dopravního značení před domem v ulici Riegrova čp. 8, České Budějovice pdf (257,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.03.2016
Žádost o stavební záměr v k.ú. České Budějovice 5 pdf (200,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.03.2016
Náklady a rozsah hardware a software za roky 2013, 2014 a 2015

pdf (285 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

14.03.2016
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

pdf (339,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

16.03.2016
Vyhlášení VKP - Nové Vráto

pdf (199,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

17.03.2016
V jaké podobě a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy pdf (278,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 21.03.2016
Zákon o střetu zájmů pdf (299,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.03.2016
Nízkoenergetické stavby pdf (288,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.03.2016
Státem dotované byty

pdf (377,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (272,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

29.03.2016
Uznání profesní způsobilosti řidičů pdf (370,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 31.03.2016
Obsah spisu

pdf (200,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

01.04.2016
Podnět oznámený statutárnímu městu České Budějovice prostřednictvím serveru „Zmapujto.cz“ pdf (283,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 02.04.2016
Programové dokumenty statutárního města České Budějovice pdf (252,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 06.04.2016
Kopie policejního spisu

pdf (357,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

08.04.2016
Ověření stavby vodního díla

pdf (350,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

11.04.2016
Software pro vedení spisové služby pdf (361 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.04.2016
Obsah spisu

pdf (349,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (61,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (71,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

 

13.04.2016
Plat pana Loudy, celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správních deliktech na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství pdf (294,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.04.2016
Plat paní Němcové, celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správních deliktech na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství pdf (296,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.04.2016
Plat paní Sklářové, celkový příjem obce v důsledku vydaných rozhodnutí o správních deliktech na úseku odboru dopravy a silničního hospodářství pdf (294,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.04.2016
Správní delikt

pdf (362,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (28,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (42,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (29,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (50 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5

 

15.04.2016
Dopravní zklidnění Rožnov, České Budějovice – zóna 30

pdf (284,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (354,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

18.04.2016
Plakátovací plochy na území statutárního města České Budějovice pdf (373,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 18.04.2016
Programové dokumenty statutárního města České Budějovice pdf (440,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 18.04.2016
Policejní spis

pdf (284 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

19.04.2016
Řízení o přestupku

pdf (360,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (36,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (813,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (25,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (30,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5 (55,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 6

 

20.4.2016
Protokol o ústním jednání - správní spis

pdf (353,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (812,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

 

25.04.2016
Obsah spisu

pdf (353,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (133,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (83,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (66,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4

 

25.04.2016
Protokol o jednání

pdf (272,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

 

25.04.2016
Obsah spisu sp. zn. Spr. Př. 3777/15 Se

pdf (184,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (61,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (71,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

 

28.04.2016
Informace o správním deliktu

pdf (279,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (32,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (32,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (53,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (40,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5

 

04.05.2016
Lávka přes řeku Malši v katastru Doudleby pdf (204,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 04.05.2016
Lávka přes řeku Malši v katastru obce Doudleby pdf (205,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 04.05.2016
Informace o správním deliktu - podruhé

pdf (280,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (486,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (1,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (838 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5 (704,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 6 (1,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 7 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 8 (265,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 9 (929,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 10

 

05.05.2016
Výběrové řízení na pozici ředitele Jihočeského divadla, p.o. pdf (313,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.05.2016
Řízení o správním deliktu

pdf (287,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (10,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (84,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

27.05.2016
Obsah spisu

pdf (279,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (40,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

28.05.2016
Kanalizace pdf (279,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 31.05.2016
Informace ze správního spisu

pdf (274,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

03.06.2016
Smlouvy s euroAWK pdf (295,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 07.06.2016
Pokuta od ÚOHS pdf (290,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 09.06.2016
Externí náklady vzniklé v souvislosti s veřejnou zakázkou pdf (207,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.06.2016
Strážníci městské policie pdf (280,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.06.2016
Územní plán statutárního města České Budějovice pdf (317,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 15.06.2016
Kopie protokolu o ústním jednání

pdf (274,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (30,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (153,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (106 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (62,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5 (57 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 6 (545,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 7 (129,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 8 (33,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 9 (41,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 10 

17.06.2016
Projednání přestupku

pdf (272,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (766,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

21.06.2016
Dopisy z Povodí Vltavy a vyjádření náměstka

pdf (196,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (2,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

22.06.2016
Protokol z ústního jednání

pdf (267,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

24.06.2016
Prodej domu č.p. 1448 a pozemku parc. č. 3704 obojí v k. ú. České Budějovice 3.

pdf (184,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

24.6.2016
Kontrola předzahrádek

pdf (285,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (98,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

příloha 3

29.06.2016
Kopie protokolu a obsah spisu

pdf (272,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (27,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (74,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 

01.07.2016
Kopie protokolu, obsah spisu, úřední záznam

pdf (275,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (48,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (225,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (100,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (99,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5 (42,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 6

příloha 7 

01.07.2016
Botička na vozidle pdf (276,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 04.07.2016
Dokumenty správního odboru

pdf (199,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

04.07.2016
Žádost o poskytnutí informací ze správního spisu zn. Spr. přest. 8723/2015/Skl

pdf (256,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2 (81,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 

04.07.2016
Informace ze správního spisu zn. Spr. přest. 4494/16 Sm

pdf (252,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (31,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (81,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (51 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (59,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 

04.07.2016
Informace ze správního spisu zn. Spr. přest. 1135/2016 Kol

pdf (255,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2 (28,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

04.07.2016
Shromaždiště odpadů Čtyři Dvory

pdf (271,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (148,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

11.07.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu zn. Spr. přest. 2353/2016 Kol

pdf (257,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (78,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (469,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

 12.07.2016
Předzahrádka na Piaristickém náměstí

pdf (284,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

13.07.2016
 

Poskytnutí informací ze správního spisu vedeného pod sp. zn. Spr. Př. 1043/2016 Sk

pdf (258 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (258 kB)Obsah se otevírá do nového okna

18.07.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu vedeného pod sp. zn. Spr. př. 754/2016/kol

pdf (260,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

18.07.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu vedeného pod sp. zn.6648/15 Ha

pdf (257,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

18.07.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu vedeného pod sp. zn. Spr. př. 8953/2015 Kon

pdf (265,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (29,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (255,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

19.07.2016
Stanovení přechodné úpravy provozu

pdf (315,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (1,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (390,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 

19.07.2016
Informace o správním deliktu vedeném pod sp. zn. Spr. př.: 6741/2015 Kon

pdf (268,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (44 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (28,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (68,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4

26.07.2016
Zastupování JUDr. Jaromírem Toufarem pdf (204,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.07.2016
Poskytnutí informací týkajících se provozu městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích

pdf (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

29.07.2016
Informace ze spisu sp. zn. 1585/2015 SK

pdf (268,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (170,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (62,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3

01.08.2016
Informace ze spisu sp. zn. Spr. př.: 605/16 Bo

pdf (270,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2 (108,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 

1.8.2016
Informace ze spisu sp. zn. 1138/16 Lo

pdf (254,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (446,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

1.8.2016
Příjmy z místních poplatků příloha (195,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 02.08.2016
Dopis pro Ministerstvo zemědělství pdf (448 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.08.2016
Informace ze spisu sp. zn. 8953/2015

pdf (185,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

08.08.2016
Odpověď Ministerstva zemědělství

pdf (260,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (202 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

08.08.2016
Poskytnuté fin. prostředky na pomoc obětem tr. činů

pdf (180,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

12.08.2016
Informace ze spisu sp. zn. 5587/16 Ha

pdf (264 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (77 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

15.08.2016
Kopie vyjádření Dopravního inspektorátu a stavebních plánů 18.08.2016
Poskytnutí informací ze spi sp. zn. MAU/21083/2016

pdf (262,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

18.08.2016
Počet správních žalov v r. 2012-2016

pdf (310,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4 (445,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5 (77 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 6 (285,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 7 (296,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 8 (374,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 9 

23.08.2016
Rekonstrukce ulic a chodníků - Zavadilka pdf (197 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.08.2016
Rekonstrukce ulic - Ot. Březiny pdf (272,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 09.09.2016
Informace ze spisu sp. zn. 555/2016 Kon

pdf (266,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (21,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (105,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (77 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 

12.09.2016
Poskytnutí informací  o umístění expozice, městské policii, změně loga DPMCB pdf (305,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.09.2016
Stanovení přechodné úpravy provozu ODSH/4286-2/2016

pdf (380,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

 

14.09.2016
Informace o investičním záměru k pozemku č. 3130/65 k. ú. ČB pdf (269,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.09.2016
Nerespektování dopravních předpisů MP ČB pdf (272,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 26.09.2016
Úpravy v Krajinské ulici a Lannově třídě pdf (271,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 29.09.2016
Informace ze spisu sp. zn. SPr. př. 2824/2016 Kon

pdf (265,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (2,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (2,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (2,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (924,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5

03.10.2016
Lávka k Samsonově kašně pdf (314,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 04.10.2016
Umístění solární elektrárny na území obce do r. 2010 pdf (196 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.10.2016
Dotazy k projektu SPA VITA

pdf (295,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

07.10.2016
Důvody kácení na parcele č. 1615/1 k.ú. ČB 4 pdf (197,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.10.2016
Obsah spisu sp. zn. 4493/16 Lo

pdf (261,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

07.11.2016
Kolaudační souhlas na komunikaci pdf (288,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.11.2016
Výstavba "Vnímání" pdf (276,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 11.10.2016
Seznam bankovních účtů pdf (267,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.10.2016
Informace ze spisu szp. zn. 7337/16Sm

pdf (265,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

23.10.2016
Informace ze spisu sp. zn. 7009/16 - Sm

pdf (265,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

23.10.2016
Územní rozhodnutí

pdf (194,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (24,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

24.10.2016
Informace ze spisu sp. zn. 7133,7489/16 Ha

pdf (262,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (57,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (563,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (667,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 

07.11.2016
Kolaudační souhlas na komunikaci pdf (198,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 11.11.2016
Informace ze spisu sp. zn. MAU/21083/2016

pdf (186,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

14.11.2016
Čísla jednací přestupkových řízení, oznamovatel přestupku pdf (293,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 21.11.2016
Návrh pořízení změny ÚPnM pdf (263,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 25.11.2016
Dotační podpora sportu pdf (239,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.11.2016
Obsah spisu sp. zn. Spr. př. 9971/2015 Re, 1661/2016 Re

pdf (190,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (45,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (3,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (1,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5 (59,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 6 (3,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

28.11.2016
Řízení o správním deliktu

pdf (281,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 

05.12.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu

pdf (276,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2  (267,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

05.12.2016
Poskytnutí informací ze správního spisu podruhé

pdf (277,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (57,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (561,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (665,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (233,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 5 (267,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 

05.12.2016
Korespondence s Ministerstvem zemědělství

pdf (277,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (401,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 

07.12.2016
Přestupkové řízení pdf (184 kB)Obsah se otevírá do nového okna 07.12.2016
Informace o pokutě uložené za porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pdf (290,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 09.12.2016
Smlouvy se společnostmi VERBA PLUS s.r.o, BS MEDIA s.r.o., a VERBA PLAKÁT

pdf (214,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (715,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha2 (312,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 

09.12.2016
Finanční podpora v oblasti sportu pdf (330,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.12.2016
Stavební záměr na pozemcích a stavbách parc. č. 1899 a 1898 v k. ú. ČB 5 pdf (187,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 12.12.2016
Přeložka Strakonická - M. Horákové

pdf (211,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

příloha 3

13.12.2016
Kolaudační rozhodnutí a technická specifikace

pdf (191,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1

příloha 2 (4,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

15.12.2016
Informace ze spisu sp. zn. 7010/16 Lo

pdf (185,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (69,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2

19.12.2016
informace o pracovní pozici vedoucí odboru sociálních věcí pdf (291,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 19.12.2016
 

Správní delikt vedený pod sp. zn. Spr. př. 5779/2016 Kon

pdf (268,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 1 (689,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 2 (2,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 3 (847,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha 4 (445,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

21.12.2016
Kolaudační rozhodnutí

Poskytnutí (274,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 1 (150,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 2 

30.12.2016

 

Archiv poskytnutých informací v roce 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011