Archiv poskytnutých informací

Návod na podání žádosti o informaci najdete zde .

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

2017

Předmět žádosti Odpověď Ze dne
Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.

pdf (272 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

10.01.2017
Poskytnutí stavebního povolení

pdf (373,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

18.01.2017
Správní delikt sp. zn. Spr. př. 7010/16 Lo

pdf (272,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (69,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

19.01.2017

Investiční plány statutárního města České Budějovice pro rok 2017

pdf (285,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (123,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (175,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

příloha č. 4 (344,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5

 

19.01.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. Spr. př. 7882/15 Sm

pdf (260,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

26.01.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. Spr. př. 5399/2016 Kol

pdf (285,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (2,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

26.01.2017
Žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu v letech 2014-2016 pdf (275,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.01.2017

Stanovení ceny pozemků

pdf (276,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 

příloha

 

27.01.2017
Územní a stavební rozhodnutí - provozovna s veřejnou hudební produkcí

pdf (259,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č. 2 (489,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

06.02.2017
Znalecký posudek č. 1321914

pdf (272,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

07.02.2017

Výběrové řízení k záměru pronájmu pozemku

pdf (281,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.02.2017
Správní delikt sp. zn. Spr. přest. 5100/16 Sm  

pdf (259,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (2,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (717,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

09.02.2017

Správní delikt sp. zn. Spr. př. 2982/16 Lo

pdf (260,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č. 2

09.02.2017
 

Investiční plány statutárního města České Budějovice pro rok 2017

pdf (363,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 17.02.2017

Trestání v rámci správního řízení

pdf (272,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 20.02.2017

Revize prováděné na Základní škole - Pohůrecká 16

pdf (281,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.02.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. 1965/16 Ha

pdf (272,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (116 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (7,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

23.02.2017
 

Správní delikt vedený pod sp. zn. 4081/16 Ha

pdf (260,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (2,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

23.02.2017
 

Oprava ulice Nerudova v úseku od Pražské třídy po Jírovcovu ulici

pdf (268,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.02.2017

Znalecké posudky vypracované pro MM České Budějovice

pdf (290 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.02.2017
Místní poplatky a příjmy z nich plynoucí pdf (313,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.03.2017

Stavba kůlny na pozemku parc. č. 1518/6 v k. ú. České Budějovice 4

pdf (270,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 09.03.2017

Stavební povolení k rekonstrukci Husova Mariánské náměstí, včetně úpravy dopravního značení

pdf (289,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (176,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

10.03.2017
Výroční zpráva statutárního města České Budějovice pdf (279,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.03.2017

Pronajímání pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice

pdf (298,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (387,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (36,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (18 kB)Obsah se otevírá do nového okna

14.03.2017

Řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. SO/22153/2016, zn. 9875/16 Ha

pdf (269,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (52,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (3,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (949,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

17.03.2017

Změny územního plánu - Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7

pdf (268,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

 

22.03.2017

Změny územního plánu - Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7

pdf (400,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.03.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. SO/22075/2016, zn. 9828/16 Sm.

pdf (263 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

24.03.2017

Stavební řízení pod sp. zn. SU/5936/2015 Fi

pdf (296,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.03.2017

Smlouvy uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice a společností Anopress IT, a.s.

pdf (267,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

27.03.2017

Kopie rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu k pozemku parc. č. 915 parc. č. 915

pdf (322,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

28.03.2017

Dokumentace týkající se připojení na místní komunikaci ulice Suchomelská pozemek parc. č. 1694/1 sjezdu na pozemek k pozemní komunikaci Suchomelská - v lokalitě Suchomelská - zahrádky

pdf (271,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (4,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (3,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (4,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5

příloha č. 6

 

31.03.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod zn. 6303/2016 SK

pdf (261,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č. 2 (975,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

04.04.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeného pod sp. zn. Spr. př. 2689/2016 Ka

pdf (268,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4 (262,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

04.04.2017

Informace týkajících se způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3 (402,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (151,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (186,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6 (273,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 7 (309,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 8 (341,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 9 (340,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 10 (345,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 11 (414,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 12 (354,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 13 (344 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 14 (228,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 15 (188,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

05.04.2017

Informace o oprávněnosti přístupu k údajům v registru obyvatel

pdf (275,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.04.2017

Informace o výkonu funkce kolizního pracovníka pro nezletilé děti

pdf (266,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 06.04.2017

Žádost o poskytnutí statistik přestupků projednaných MM ČB v letech 2012 – 2016

pdf (271,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č.2

07.04.2017

Informace o asistenci PČR při převozu nezletilých dětí do Dětského diagnostického ústavu Homole

pdf (271,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.04.2017

Stanoviska dotčených orgánu změny č. 6 územního plánu města Lišov

pdf (262,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (180,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

příloha č. 3

 

10.4.2017

Informace o smlouvě mezi statutárním městem a společností CB Property Development, a.s.

pdf (301,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 11.04.2017

Kolaudační souhlasu pro stavbu ZTV Rudolfov - Na Sekeře ODaSH/498/2017-Tal

pdf (306,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 18.04.2017

Veřejné osvětlení na pozemku kat. č. 631/227

pdf (270,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

18.04.2017

Informace týkající se řízení o správních deliktech vedených pod sp. zn. Spr. př. 5534/2016 Re; 6594/2016 Re; 7157/2016 Re; 8138/2016 Re; 8193/2016 Re; 8468/2016 Re

pdf (271,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (5,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

 příloha č. 2 (52,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (3,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (5,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (47,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6 (3,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 7 (7,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 8 (47,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 9 (3,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 10 (9,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 11 (46,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 12 (3,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

18.04.2017
Informace o správním deiktu pod sp. zn. 861/2016/Skl 

pdf (276,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (8,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (2,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

20.4.2017
Informace o správním deliktu pod sp. zn. 9959/2015-SK

pdf (274,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

24.04.2017
Správní delikt vedený pod sp. Zn. 5050/2016 Jin

pdf (269,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (3,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

05.05.2017
Informace týkající se vztahu PhDr. Jaroslavy Skálové k Magistrátu města České Budějovice pdf (269,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.04.2017
Správní delikt pod sp. zn. Spr. př. 6741/2015 Kon pdf (267,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 25.04.2017
Informace o správním deliktu vedeném pod sp. zn. Spr. př. 6741/2015 Kon

pdf (272,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

25.4.2017
Žádost o informace ve věci „SU/7189/2016-Ulc“

pdf (321,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha (23,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

28.04.2017
Informace týkající se přestupkové věci č. j. KRPC – 124353-66/TČ-2015-020110-MAŠ

pdf (272,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha (464,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

10.05.2017
Informace o podezření z neoprávněnéo záboru obecnío pozemku pdf (272,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.05.2017
Informace o čísle popisném objektu v Třebotovicích pdf (274,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 16.05.2017
Správní delikt vedený pod sp. zn. 7133, 7489/16 Ha

pdf (275,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (66,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (566 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (671 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (258,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5

 

17.05.2017
Informace o zastávce MHD – „Haklovy Dvory, křižovatka“ nacházející se v blízkosti pozemku parc. č. 80/1 v k.ú. Haklovy Dvory pdf (284,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.05.2017
Informace o podomním prodeji pdf (280,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.05.2017
Informace o seznamu právnických osob splňujících podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb 

pdf (277,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

22.05.2017
Stavební činnosti na pozemku parc.č. 1330/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou

pdf (378,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

23.05.2017
Informace o vybraných pokutách ve městě České Budějovice v měsících leden – duben 2017 pdf (283 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.05.2017
Vydání 1 změny územního rozhodnutí č.j. SU/2787/2013 Tm ze dne 12.7.2013

pdf (278 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (83,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

05.06.2017
Znalecký posudek soudního znalce n. ladimíra okorného ze dne 2. . 21 poř. č. -04/2016 znaleckého deníku 

pdf (279,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

05.06.2017
Stavba (stavební práce) na pozemku parc. č. 2162/107 pdf (284,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.06.2017

 

Archiv poskytnutých informací v roce 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011