Archiv poskytnutých informací

Návod na podání žádosti o informaci najdete zde .

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

2017

Předmět žádosti Odpověď Ze dne
Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.

pdf (272 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

10.01.2017
Poskytnutí stavebního povolení

pdf (373,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

18.01.2017
Správní delikt sp. zn. Spr. př. 7010/16 Lo

pdf (272,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (69,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

19.01.2017

Investiční plány statutárního města České Budějovice pro rok 2017

pdf (285,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (123,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (175,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

příloha č. 4 (344,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5

 

19.01.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. Spr. př. 7882/15 Sm

pdf (260,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

26.01.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. Spr. př. 5399/2016 Kol

pdf (285,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (2,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

26.01.2017
Žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu v letech 2014-2016 pdf (275,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.01.2017

Stanovení ceny pozemků

pdf (276,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 

příloha

 

27.01.2017
Územní a stavební rozhodnutí - provozovna s veřejnou hudební produkcí

pdf (259,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č. 2 (489,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

06.02.2017
Znalecký posudek č. 1321914

pdf (272,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

07.02.2017

Výběrové řízení k záměru pronájmu pozemku

pdf (281,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.02.2017
Správní delikt sp. zn. Spr. přest. 5100/16 Sm  

pdf (259,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (2,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (717,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

09.02.2017

Správní delikt sp. zn. Spr. př. 2982/16 Lo

pdf (260,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č. 2

09.02.2017
 

Investiční plány statutárního města České Budějovice pro rok 2017

pdf (363,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 17.02.2017

Trestání v rámci správního řízení

pdf (272,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 20.02.2017

Revize prováděné na Základní škole - Pohůrecká 16

pdf (281,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.02.2017

Správní delikt vedený pod sp. zn. 1965/16 Ha

pdf (272,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (116 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (7,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

23.02.2017
 

Správní delikt vedený pod sp. zn. 4081/16 Ha

pdf (260,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (2,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

23.02.2017
 

Oprava ulice Nerudova v úseku od Pražské třídy po Jírovcovu ulici

pdf (268,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.02.2017

Znalecké posudky vypracované pro MM České Budějovice

pdf (290 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.02.2017
Místní poplatky a příjmy z nich plynoucí pdf (313,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 08.03.2017

Stavba kůlny na pozemku parc. č. 1518/6 v k. ú. České Budějovice 4

pdf (270,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 09.03.2017

Stavební povolení k rekonstrukci Husova Mariánské náměstí, včetně úpravy dopravního značení

pdf (289,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (176,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

10.03.2017
Výroční zpráva statutárního města České Budějovice pdf (279,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.03.2017

Pronajímání pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice

pdf (298,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (387,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (36,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (18 kB)Obsah se otevírá do nového okna

14.03.2017

Řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. SO/22153/2016, zn. 9875/16 Ha

pdf (269,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (52,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (3,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (949,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

17.03.2017

Změny územního plánu - Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7

pdf (268,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

 

22.03.2017

Změny územního plánu - Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7

pdf (400,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.03.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod sp. zn. SO/22075/2016, zn. 9828/16 Sm.

pdf (263 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

24.03.2017

Stavební řízení pod sp. zn. SU/5936/2015 Fi

pdf (296,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.03.2017

Smlouvy uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice a společností Anopress IT, a.s.

pdf (267,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

27.03.2017

Kopie rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu k pozemku parc. č. 915 parc. č. 915

pdf (322,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

28.03.2017

Dokumentace týkající se připojení na místní komunikaci ulice Suchomelská pozemek parc. č. 1694/1 sjezdu na pozemek k pozemní komunikaci Suchomelská - v lokalitě Suchomelská - zahrádky

pdf (271,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (4,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (3,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (4,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5

příloha č. 6

 

31.03.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeném pod zn. 6303/2016 SK

pdf (261,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č. 2 (975,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

04.04.2017

Informace týkající se řízení o správním deliktu vedeného pod sp. zn. Spr. př. 2689/2016 Ka

pdf (268,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4 (262,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

04.04.2017

Informace týkajících se způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016

pdf

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3 (402,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (151,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (186,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6 (273,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 7 (309,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 8 (341,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 9 (340,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 10 (345,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 11 (414,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 12 (354,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 13 (344 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 14 (228,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 15 (188,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

05.04.2017

Informace o oprávněnosti přístupu k údajům v registru obyvatel

pdf (275,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 05.04.2017

Informace o výkonu funkce kolizního pracovníka pro nezletilé děti

pdf (266,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 06.04.2017

Žádost o poskytnutí statistik přestupků projednaných MM ČB v letech 2012 – 2016

pdf (271,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1

příloha č.2

07.04.2017

Informace o asistenci PČR při převozu nezletilých dětí do Dětského diagnostického ústavu Homole

pdf (271,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.04.2017

Stanoviska dotčených orgánu změny č. 6 územního plánu města Lišov

pdf (262,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (180,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

příloha č. 3

 

10.4.2017

Informace o smlouvě mezi statutárním městem a společností CB Property Development, a.s.

pdf (301,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 11.04.2017

Kolaudační souhlasu pro stavbu ZTV Rudolfov - Na Sekeře ODaSH/498/2017-Tal

pdf (306,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 18.04.2017

Veřejné osvětlení na pozemku kat. č. 631/227

pdf (270,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

18.04.2017

Informace týkající se řízení o správních deliktech vedených pod sp. zn. Spr. př. 5534/2016 Re; 6594/2016 Re; 7157/2016 Re; 8138/2016 Re; 8193/2016 Re; 8468/2016 Re

pdf (271,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (5,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

 příloha č. 2 (52,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (3,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (5,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (47,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6 (3,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 7 (7,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 8 (47,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 9 (3,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 10 (9,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 11 (46,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 12 (3,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

18.04.2017
Informace o správním deliktu pod sp. zn. 861/2016/Skl 

pdf (276,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (8,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (2,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

20.4.2017
Informace o správním deliktu pod sp. zn. 9959/2015-SK

pdf (274,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

24.04.2017
Projektová dokumentace a stavební povolení k projektu Převedení extravilánových vod
v katastru obce Lékařova Lhota

pdf (269,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (5,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (3,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

04.05.2017
Správní delikt vedený pod sp. Zn. 5050/2016 Jin

pdf (269,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (3,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

05.05.2017
Informace týkající se vztahu PhDr. Jaroslavy Skálové k Magistrátu města České Budějovice pdf (269,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.04.2017
Správní delikt pod sp. zn. Spr. př. 6741/2015 Kon pdf (267,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 25.04.2017
Informace o správním deliktu vedeném pod sp. zn. Spr. př. 6741/2015 Kon

pdf (272,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

25.4.2017
Žádost o informace ve věci „SU/7189/2016-Ulc“

pdf (321,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha (23,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

28.04.2017
Informace týkající se přestupkové věci č. j. KRPC – 124353-66/TČ-2015-020110-MAŠ

pdf (295,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha (464,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

10.05.2017
Informace o podezření z neoprávněnéo záboru obecního pozemku pdf (272,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.05.2017
Informace o čísle popisném objektu v Třebotovicích pdf (274,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 16.05.2017
Správní delikt vedený pod sp. zn. 7133, 7489/16 Ha

pdf (275,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (66,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (566 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (671 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (258,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5

 

17.05.2017
Informace o zastávce MHD – „Haklovy Dvory, křižovatka“ nacházející se v blízkosti pozemku parc. č. 80/1 v k.ú. Haklovy Dvory pdf (284,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.05.2017
Informace o podomním prodeji pdf (280,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 22.05.2017
Informace o seznamu právnických osob splňujících podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb 

pdf (277,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

22.05.2017
Stavební činnosti na pozemku parc.č. 1330/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou

pdf (378,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

23.05.2017
Zastupování statutárního města České Budějovice JUDr. Jaromíre Toufarem pdf (196,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.5.2017
Informace o vybraných pokutách ve městě České Budějovice v měsících leden – duben 2017 pdf (283 kB)Obsah se otevírá do nového okna 24.05.2017
Vydání 1 změny územního rozhodnutí č.j. SU/2787/2013 Tm ze dne 12.7.2013

pdf (278 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (83,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

05.06.2017
Znalecký posudek soudního znalce Vladimíra Pokorného ze dne 23.3. 2016 poř. č. -04/2016 znaleckého deníku 

pdf (279,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

05.06.2017
Informace o řízení pod zn. SU/127/2016 BL

pdf (285,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (2,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

07.06.201
Stavba (stavební práce) na pozemku parc. č. 2162/107 pdf (284,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.06.2017
Kontrola spalovacího stacionárního zdroje pdf (34,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 15.06.2017
Správní rozhodnutí ke stavbě na pozemku pdf (35 kB)Obsah se otevírá do nového okna 15.06.2017
Úřední záznam motorizované hlídky MP

pdf (33,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

15.06.2017
Sdělení z hlediska územního plánování k pozemku parc. č. 1298/1

pdf (3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (664,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (488,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (1,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (407,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6

 

15.06.2017
Informace o uložených pokutách pdf (275,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 21.06.2017
Informace o projektových dokumentacích pdf (271,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 19.06.2017
Informace týkající se stavby č.p. 1817

pdf (35 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (997,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (2,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (1,8 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (2,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6 (2,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 7

 

16.06.2017
Informace týkající se řízení vedených pod spisovými značkami: Spr. př. 6741, 8953/2015, 555/2016,
1747/2016, 2234/2016, 3268/2016, 3552/2016, 3568/2016, 3610/2016, 2824/2016, 5779/2016 Kon

pdf (283 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (872,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (748,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (580,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (737,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (561,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6 (795,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 7 (707,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 8 (913,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 9 (741,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 10 (760,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

22.06.2017
Informace o všech pravomocných rozhodnutích vydaných Magistrátem města České
Budějovice v letech 2015 - 2017
pdf (275,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.06.2017
Informace týkající se řízení vedeného pod spisovou značkou: Spr. př. 2138/2017 Kon

pdf (277,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

29.06.2017
Informace týkající se územního rozhodnutí

pdf (287,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (1,8 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (2,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (2,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (536,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6

 

29.6.2017
Přesunutí označníku zastávky MHD – „Haklovy Dvory, křižovatka“ (směrem k zastávce „Haklovy
Dvory“) nacházející se v blízkosti pozemku parc. č. 80/1 v k. ú. Haklovy Dvory
pdf (309,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 30.06.2017

Informace o nákladech na úklid kancelářských budov Magistrátu města České Budějovice v letech 2014 - 2016

pdf (494,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.07.2017
Smlouvy a jejich dodatky uzavřené povinným subjektem se společnostmi
TSE spol. s r.o. a TSE CB spol. s r.o.
pdf (275,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.07.2017
Vyjádření k výstavbě nebytového objeku v k. ú. České Budějovice 7, parc. č. 2985/4 ze dne 15. 8. 2013 sp. zn. 130815/080

pdf (293,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (678,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

14.07.2017
Vymáhání daňových nedoplatků pdf (276,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.07.2017
Piaristické náměstí – zavedení pivovodu pdf (380,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.07.2017
Informace o spolupráci s REMA AOS, a. s. pdf (321,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 19.07.2017
Změna dokončené stavby – stavební úpravy půdního prostoru pdf (318 kB)Obsah se otevírá do nového okna 26.07.2017
Informace o veřejné zakázce „Outsourcing serverové farmy“

pdf (287 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

31.07.2017
Informace o aplikaci ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pdf (403,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 11.08.2017
Pokuty uložené v souvislosti s chovem telat v Lišově pdf (296,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 16.08.2017
Správní řízení pod spisovou značkou Spr. př. 6042/2016 Re

pdf (329,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (58,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (257,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

21.08.2017
Ptáci způsobující škody

pdf

 

21.08.2017
Výjezdy MP

pdf (273,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

22.08.2017
Městská policie - informace za rok 2016 pdf (408,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.08.2017
Jednání ve věci spr. Př. 6303/2016 SK

pdf (277 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha (189,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

01.09.2017

Informace týkající se opatření k eliminaci přestupků z vyhlášky č. 1/2014 a zákona č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, počtů a statistik hlídek městské policie

pdf (299,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 06.09.2017

Outsourcing serverové farmy

pdf (278,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

25.09.2017

Mobilní tarify zaměstnanců povinného subjektu

pdf (308,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 27.09.2017
Předběžné opatření upravující poměry dítěte pdf (192,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 9.10.2017

Pankrácká výzva 2015

pdf (330,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

09.10.2017

Dotační programy města ve sportovní oblasti v letech 2012 - 2016

pdf (287,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 

příloha č.1

příloha č.2 (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.3

příloha č.4

příloha č.5

příloha č.6

příloha č.7 (63,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.8 (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.9 (77,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.10 (70,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.11 (85 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.12 (93,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.13 (629,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.14 (3,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.15 (645,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.16 (895 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.17 (855,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.18 (1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.19 (518,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.20 (2,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.21 (2,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.22 (433,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.23 (562,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.24 (213,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č.25

 

11.10.2017

Informace o bytech ve vlastnictví statutárního města České Budějovice

pdf (284,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 16.10.2017

Pankrácká výzva 2015

pdf (285,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

19.10.2017

Správní řízení pod sp. značkou So/11822, Zn. 5844/17 Ha

pdf (283,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (57,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2

 

23.10.2017

Změny dokončené stavby – stavební úpravy rodinného domu

pdf (301,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna 23.10.2017
jednání strážníka MP

pdf (293,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha

 

24.10.2017
Protipovodňová opatření na Malši pdf (285,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 02.11.2017
Protipovodňová opatření na Mlýnské stoce, elektrobusy ve městě pdf (291,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna 02.11.2017
Problematika městských bytů pdf (205,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.11.2017
Informace o ISEO pdf (277,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 10.11.2017
Přehled evidovaných psů pdf (205,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 13.11.2017
Parkovací zóny v Pekárenské ul. v ČB pdf (194,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna 14.11.2017
Komunikace se Stavební )řadem spojená se zateplením bytového domu v Dobrovodské ulici

pdf (280,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (4,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3 (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 4 (855,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 5 (2,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 6 (1,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 7 (1,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 8 (1,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 9

 

14.11.2017
Zavedení parkovacích zón, rekonstrukce Krajinské ul. a Mariánského nám., umístění zpomalovacích polštářů pdf (385,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 16.11.2017
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů pdf (194,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna 16.11.2017
Informace týkající se autoškol pdf (288,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 20.11.2017
Umístění značky B 25 v křižovatce ulic Strakonická x Fr. Ondříčka

pdf (292,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 1 (4,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 2 (130,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

příloha č. 3

 

20.11.2017
Počet žadatelů přihlášených autoškolou Ing. Miroslav Vaith a Alfa Autoškola České Budějovice s.r.o. pdf (384,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.11.2017
Počet přidělených a absolvovaných termínů závěrečných zkoušek pdf (270 kB)Obsah se otevírá do nového okna 28.11.2017
Parkování v modré zóně pdf (265,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna 29.11.2017

 

Archiv poskytnutých informací v roce 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011