Úřední deska

Záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 2012000167 (souhlas s podnájmem části předmětu nájmu)

viz. příloha

Vyvěšeno od 5.10.2017 do 20.10.2017

Zpět na seznam