Úřední deska

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení "Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část"

Drážní úřad, Škroupova 11, Plzeň - rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy "Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část" - viz příloha.

Vyvěšeno od 6.10.2017 do 23.10.2017

Zpět na seznam

Seznam příloh: