Úřední deska

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání /úpravy systému řízení dopravy v Českých Budějovicích -Mánesova - Novohradská /

úpravy systému řízení dopravy v Českých Budějovicích - I.ETAPA, CB.08 Mánesova - Novohradská České Budějovice na pozemku parc. č. 259/1 (ostatní plocha), parc. č. 654/1 (ostatní plocha), parc. č. 712/2 (ostatní plocha), parc. č. 712/8 (ostatní plocha), parc. č. 712/12 (ostatní plocha), parc. č. 712/13 (ostatní plocha), parc. č. 712/16 (ostatní plocha), parc. č. 712/17 (ostatní plocha), parc. č. 712/18 (ostatní plocha), parc. č. 3357/1 (ostatní plocha) v katastrálním území České Budějovice 6.

Vyvěšeno od 6.10.2017 do 23.10.2017

Zpět na seznam

Seznam příloh: