Úřední deska

Informování o podané žádosti /kanalizace a veřejné osvětlení v ul. K. Buriana a ul. Na Nábřeží/

kanalizace a veřejné osvětlení v ul. K. Buriana a ul. Na Nábřeží, "Havarijní výústní objekt na kanalizaci - K. Buriana", České Budějovice (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1385, 1386, 1487, 1488/1 v katastrálním území České Budějovice 6, parc. č. 3951/1 v katastrálním území České Budějovice 7

Vyvěšeno od 6.10.2017 do 16.10.2017

Zpět na seznam

Seznam příloh: