Úřední deska

Rozhodnutí - územní rozhodnutí /odvod vod z bývalého rudného plata/

odvod vod z bývalého rudného plata (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1302/10 (ostatní plocha), parc. č. 1334/1 (ostatní plocha), parc. č. 1334/48 (ostatní plocha), parc. č. 1334/58 (ostatní plocha), parc. č. 1334/59 (ostatní plocha) v katastrálním území Dívčice, parc. č. 1334/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Mydlovary u Dívčic

Vyvěšeno od 6.10.2017 do 23.10.2017

Zpět na seznam