Úřední deska

Návrh změny č. 1 územního plánu Zahájí v k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA I. Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Zahájí (dále jen změna č. 1 ÚP“) II. Oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 ÚP k veřejnému nahlédnutí --------------------------------------- Přílohy: - veřejná vyhláška plném znění - návrh změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání

Vyvěšeno od 6.10.2017 do 14.11.2017

Zpět na seznam