Úřední deska

zahájení územního řízení - komunikace, parkoviště, chodníky, vodovod, vodovodní přípojky, přeložka veřejného osvětlení - Č. Budějovice 3

p.p.č. 3004/1, 3004/10 k.ú. ČB 3

Vyvěšeno od 26.6.2012 do 12.7.2012

Zpět na seznam