Program akcí v roce oslav 750 let od založení města

Přejdi k programu na červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec.

Přehled plánovaných akcí

Datum Hodina Název akce
Únor  - březen
17.2. - 31.3. Výstava České Budějovice na starých fotografiích a kresbách
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Březen
10.3.   Zahájení oslav "750"
10:00 slavnostní zápis do kroniky města
14:00 představení pamětní mince
14:00 okostýmovaná propagace v centru
17:00  vernisáž výstavy "Pohřební insignie"
17:00 koncert HE BAND
18:00 koncert Lucie Bílé
19:15 multimediální show Art4Promotion
11.3. - 23.3. Výstava  "ČESKÉ BUDĚJOVICE JUBILUJÍCÍ 1265 - 2015“ - POHŘEBNÍ KLENOTY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II.
12.3. - 27.3. MĚSTO KRÁLŮ
Státní okresní archiv Č. Budějovice - výstava
České Budějovice a čeští panovníci v průběhu staletí
20.3. - 21.3. 1. JIHOČESKÉ slavnosti vína
21.3. Jihočeská porta (regionální kolo)
22.3. Vynášení Morany
15:00 centrum města
připomenutí tradice ukončení pobytu paní Zimy - zábavný program
25.3. - 31.3. Výstava "ČESKÉ BUDĚJOVICE JUBILUJÍCÍ 1265 - 2015“ - KOPIE KORUNY KRÁLŮ A CÍSAŘŮ SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
26.3. - 28.3. Velikonoční (Jarní) trhy
náměstí Přemysla Otakara II.
Sezónní trhy pro širokou veřejnost. Prodejní sortiment přibližuje a oživuje tradiční velikonoční i ostatní řemeslné zvyky. Doprovodným programem jsou workshopy pro děti a hudební vystoupení.
27.3. 9:00 Přijetí zástupců zahraničních delegací - konference "EVROPA bez hranic"
29.3. 10:00 -17:00 Staročeská velikonoční ulička v Panské
  Piaristické náměstí a Panská ulice
  předvádění velikonočních tradic, zvyků a prodej řemeslných výrobků na jarním nedělním trhu
Březen - září
1.3. - 30.9. Olympijský den 2015
Sokolský ostrov, České Budějovice
Olympijský den je masovou sportovní akcí, kterou si v ČR připomínáme vznik Mezinárodního olympijského výboru a obnovení tradice konání Olympijských der. Účastníci akce svým během na různou vzdálenost vyjadřují podporu olympismu. Součástí akce jsou i doprovodné soutěže.
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Duben
3.4. - 15.4. Konfrontace
výstava v radniční výstavní síni o městě České Budějovice v časovém úseku od středověku až po současnost
11.4. Mezinárodní turnaj v podvodním ragby v Č. Budějovicích k výročí 750 let založení města
plavecký stadion v Českých Budějovicích
mezinárodní turnaj v podvodním ragy - kluby z Česka, Rakouska, Maďarska a Německa
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
12.4. 10:30 - 15:00 Budějovický pohár
centrum města
veřejný závod k výročí založení města
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
18.4. 9:00-17:00 Mezinárodní den památek (6,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna
centrum města
zpřístupnění památek s průvodcem, putování s rodinami a dětmi, výstava prací, besedy, přednášky
20.4. Budějovice a koněspřežka
náměstí Přemysla Otakara II.
vyzdvižení města ČB pomocí koňského kroužku v podobě realizace koněspřežné dráhy - výprava vozů, ve kterých se převážel náklad apod., tematické soutěže
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
25.4.   -    30.4. AUTOBUĎ
  Během speciální inscenované tour se autobus promění v pojízdné minikino s projekcí starých dokumentů a fotek, k níž hudební doprovod zajistí živá kapela. Autobuď během představení urazí dlouhou cestu, na které se diváci budou moci interaktivní formou konfrontovat se zmizelou podobou svého města. Každý z diváků dostane ke své jízdence i rodný list s novou identitou člověka doby první republiky. Divák tak bude mít možnost na vlastní kůži zažít autentický příběh a stát se součástí některé z místních entit dané doby.
30.4. SLET čarodějnic
zábavný podvečer se soutěžemi a zábavným programem pro všechny věkové kategorie, zakončený ohňovým vystoupením
Duben - květen
18.4. - 24.5. Výstava soutěžních prací na téma "Jak vzniká město" aneb O podobě města České Budějovice v době jeho založení
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Duben - srpen
20.4. - 31.8. Soutěžní omalovánky a soutěžní noviny 750 let České Budějovice
MŠ a ZŠ spravované SMČB
omalovánky, jejichž obsahem budou pohádkové kresby na téma založení ČB; obsahem novin je historie založení města, zajímavé historické momenty, proložení ilustracemi či fotografiemi - projekt má zábavnou formou děti poučit o vzniku / historii města - www.noviny-robinson.czObsah se otevírá do nového okna
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Duben - září
1.4. - 30.9. České Budějovice v Žábě
Galerie Pod Kamennou žábou
interaktivní výstava - seznámení se hravou formou s historií ČB
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Duben - listopad
1.4. - 30.11. Slavíme s muzikou
realizace kulturních a volnočasových akcí u vybraných poskytovatelů soc. služeb (Centrum Bazalka, Středisko výchovné péče, Arpida) - koncerty, doprovodné aktivity ve vnitřní a venkovní podobě
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
1.4. - 30.11. Výročí Pionýra
Husova 622/45
oslava 25 let samostatného Pionýra

3 akce - v dubnu proběhne akce Bloudění (poznávací hra po městě ČB, soutěžní program v Divadle U Kapličky), v červnu akce Roztančíme Husovku (pokus street dance Samby na "staré" Husovce s účastí 750 párů nohou), v měsících 4, 5, 6, 9 a 10 soutěž pro členy i nečleny Pionýra 5x5=25x30=750 (vědomostní, tvořivé a umělecké úkoly)

Vyhodnocení celé soutěže proběhne v měsíci říjnu na společném setkání účastníků.

volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Květen 
2.5. UWH BUD PIG CUP - 750 let města ČB
plavecký stadion, České Budějovice
mezinárodní turnaj v podvodním hokeji
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
8.5.   "Boj o ČB" u příležitosti 70. výročí ukončení války 
  u Jihočeského muzea
9:00 začátek akce - prohlídka dobových táborů
10:00 velký dechový orchestr ČB, mažoretky Panenky ČB
11:00 Boj o ČB 1945 - bojová ukázka
13:00 Velký dechový orchestr ČB, mažoretky Panenky ČB
14:00 Boj o ČB - bojová ukázka - v průběhu ukázky živé dobové vysílání rozhlasu Č. Budějovice
9.5.   VETERÁN RALLYE Křivonoska
  45. ročník, start v 9.00 Křivonoska, cíl českobudějovické náměstí, cca 12:00, prohlídky veteránů, akce pro děti ve spolupráci s VCC ČB
13.5. Hodinovka na dráze - 750 koleček městem České Budějovice
atletický stadion na Sokolském ostrově
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
13.5.  19:00 Slavnostní koncert ČRo
  v DK Metropol (RSO, Láďa Kerndl, dětský pěvecký sbor atd.)
13.5. - 14.5. NAŠE BUDĚJCE
oslava založení města a založení ZŠ Oskara Nedbala (v areálu školy, pro rodiče a přátele ZŠ)
15.5. - 16.5. Českobudějovický gejzír
kulturně-společenská akce - hudební a umělecký festival, hry, soutěže, doprovodný program
prostor zahrádkářské kolonie v Českých Budějovicích (Pražské předměstí)
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
22.5. 19:00 1st Rock in Depo (947,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna
rockové party
v areálu vozovny Dopravního podniku města České Budějovice v Novohradské ulici
23.5. Den otevřených dveří - Depo Dopravního podniku
9:30 - 10:00 přehlídka historických autobusů, náměstí Přemysla Otakara II. s odjezdem do depa
prohlídka vozového parku a zázemí, pro děti trampolíny, nafukovací atrakce, malování na obličej / jízda na segwayi, na elektrokoloběžkách, šlapacích autech dětský koutek / exhibice Policie ČR, hasičů, městské policie / ukázky první pomoci, bodypaintingu, ukázky Krav Maga, sebeobrany, psovodů a další / možnost občerstvení....... BUBENICKÁ SHOW!
10:00 - 16:00 Depo Dopravního podniku, spousta zábavy, akce, překvapení, poznání
15:00 z depa exkluzivní spanilá jízda městem historickými autobusy
22.5. - 23.5. Brundibár - Jihočeské divadlo
18:00 Inscenace dětské opery Hanse Krásy, kterou doplní v druhé půli večera mimořádné setkání s přímými účastníky holokaustu - netradiční propojení školního projektu s umělci Jč. divadla.
23.5. 12.00 - 18.00 Soutěž Chance 3x3 – Tour 2015 (299,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna
basketbal přímo na náměstí Přemysla Otakara II.
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
25.5. - 28.5. Fotbalový turnaj k příležitosti 750. výročí města České Budějovice
České Budějovice
turnaj v kopané podnikových mužstev
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
25.5. – 29.5. Budějovický Majáles
29.5.    GALERIJNÍ NOC 
  Večerní programy vyplněné koncerty, dobovými představeními, zábavnými hrami, workshopy nejen pro děti, komentované prohlídky k aktuálním výstavám. To vše v noci nejen v otevřených galeriích.
30.5. Sportovní den ve Stromovce k příležitosti oslav 750. výročí města České Budějovice
Stromovka - České Budějovice
odpoledne plné her a zábavy, autogramiáda hráčů A týmu HC MOTOR
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
31.5. Naše krásné město - od jeho vzniku po současnost
zahrada Baby clubu Šikulka, o. s.
Cílem je podpořit v dětech městský patriotismus. Na zahradě centra bude trh, kde každý stánek symbolizuje některou z dominant ČB, průmysl, známé jméno, údaj z geografie.
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
31.5. DDM žije pro město České Budějovice
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Akce představí celou volnočasovou činnost DDM. Na zahradě bude umístěno pódium (vystoupení tanečních, sportovních a hudebních ZÚ).
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Květen - prosinec
22.5. - 31.12. České Budějovice - místo, kde si rádi hrajeme
Husova 45, České Budějovice
fotografická soutěž na téma "Které místo v Českých Budějovicích máme nejraději - kam si rádi chodíme hrát" - úkolem je vyfotit a napsat, proč je ono místo oblíbené apod.
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi

Červen

1.6. 15:00 - 18:00 DĚTSKÝ DEN
parkoviště u KOH-I-NOORu (vedle zimního stadionu)
  zábavné odpoledne se soutěžemi a kulturním programem
3.6. O pohár města v plážové kopané
E.ON beach arena, Bezdrevská 3, České Budějovice
turnaj v plážové kopané středních škol
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
6.6.    Mattoni 1/2Maraton České Budějovice
http://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-ceske-budejovice-2015/index.shtmlObsah se otevírá do nového okna
6.6. 13:00 Roztančíme Husovku
Husova 622/45
http://www.jihocesky-pionyr.cz/roztancime-husovku/Obsah se otevírá do nového okna
pokus o rekord 750 párů nohou na místě
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
7.6. - 8.6. Slavnostní galavečer TC Move 21
sportovní hala Stromovka, České Budějovice
výroční taneční přehlídka všech tanečníků taneční školy - rekreační i vrcholoví tanečníci
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
12.6. - 13.6. PARDÁL GLADIATORS NIGHT EML
České Budějovice
galavečer bojových sportů
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
14.6. Mezinárodní fotbalový turnaj mladších přípravek ročník narození 2007 na počest 750. výročí města České Budějovice
sportovní areál SKP České Budějovice
fotbalový turnaj - prostor pro přirozený a pohybový rozvoj dětí
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
15.6. - 21.6. Dny otevřených dveří SK JUDO Č. Budějovice na počest 750. výročí založení města
tělovýchovné oddělení DDM Č. Budějovice
ukázky sportů (judo, sebeobrana, fitness atd.)
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
18.6. Dobrodružství s technikou
interaktivní výstava funkčních technických modelů a zařízení
v pavilonu T1 na Výstavišti - určeno pro žáky ZŠ
19.6. 2. ročník šachového turnaje "Hra královská o Lannův pohár v šachu"
10:00 kavárna LANNA
kategorie PROFI, LAICI
19.6. - 20.6. začátky od 18:00 Světová liga ve volejbale mezi Českou republikou a Francií
Budvar aréna
http://www.svetovaliga.cz/Obsah se otevírá do nového okna
19.6. - 20.6. Velká cena města Českých Budějovic v rybolovné technice
České Budějovice, hřiště JČU
mezinárodní závod
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
19. 6. - 27.6. FIDE Open České Budějovice
Výstaviště ČB a.s. v pavilonu Z
mezinárodní šachový turnaj
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
20.6.    BOSCH pro město (2,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna
  náměstí Přemysla Otakara II.
20.6. Podpora sportovních akcí sportovců s handicapem
bezbariérová hala 1. CZP JČ, Vltavské nábřeží 1545/5A, České Budějovice, řeka Vltava
V rámci oslav města uspořádá 20.6. 2015 Centrum zdravotně postižených JČ pro handicapované i osoby bez zdravotního postižení veřejnou sportovní akci na podporu rozvoje paralympijských a olympijských sportů.
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
20.6. - 21.6. Sportovní den SK Mladé na počest 750. výročí města České Budějovice
areál SK Mladé
sportovní den - vrcholem bude utkání proti Týmu internacionálů ČR
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
20.6. - 21.6. Barevný minivolejbal k 750 letům města České Budějovice
umělé hokejbalové hřiště TJ Meteor v Českých Budějovicích
turnaj v barevném minivolejbalu, autogramiáda reprezentantů ČR ve volejbale
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
21.6. Sportovní benefiční neděle oslavující výročí 750 let založení města České Budějovice hendikepovaných a zdravých dětí a mládeže
Sportovní areál Jihočeské univerzity
spojení hendikepovaných dětí se zdravými, venkovní i vnitřní aktivity s odborným trenérem
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi

Červen - červenec

12.6. –  10.7. "EXPO 2015" - Jubilejní průmyslová výstava - u příležitosti výročí 750 let od založení města ČB
Červen - září
1.6. - 30.9. Léto ve městě (3,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna
1.6. - 30.9. 9:00 - 17:00 Výstava "Přemysl Otakar II. Král rytíř a zakladatel" (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna
Křížová chodba v nově renovované křížové chodbě Dominikánského kláštera
18.6. - konec září Umění ve městě (274,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna
Červen - říjen
1.6. - 31.10. Město očima dětí netradičně
České Budějovice
zajímavé a netradiční záběry našeho města očima školních dětí - www.zsnerudova.cz/debrujariObsah se otevírá do nového okna
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi

Červenec

1.7. – 6.7.  Múzy na vodě (292,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna(11. ročník)
  soutok Vltavy a Malše 
21:30 Vícežánrový hudební festival odehrávající se v půvabném prostředí soutoku řek Vltavy a Malše přímo v centru Českých Budějovic - vstupné zdarma
7.7.  –  10.7. Kinematograf bratří Čadíků
21:45 náměstí Přemysla Otakara II.
  promítání filmů české produkce pod širým nebem
20.7. - 24.7. 8:00 - 16:00 Prázdninový týden s králem aneb Život za vlády krále Přemysla Otakara II.
klubovna a venkovní prostory Rodinného centra Rozárka (Průběžná 2503/38)
podpora vědomí dětí o historii města formou her a soutěží - zaměření na rozvoj řečových a percepčně-motorických dovedností a rozvoj pozornosti, cvičení na koordinaci mozkových hemisfér, prevence vzniku specifických poruch učení apod.
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Červenec - srpen
1.7. - 30.8. Exteriérová výstava "Když století městem proletí"
náměstí Přemysla Otakara II.
po celé léto Radniční léto (210,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna- Divadelní a hudební představení pro děti a dospělé
18:00 a 20:00 po - pá  nádvoří radnice
11.7. - konec srpna Promítání v letním kině Háječek
  letní filmové produkce
14.7. - 30.8. Město v nejlepších letech
výstava o historii města v radniční výstavní síni
17.7. - 19.7. 1. ročník "Oslava lesa a dřeva" - téma "Flora a fauna v českých lesích"
náměstí Přemysla Otakara II. - JZ roh
8 uměleckých řezbářů za přítomnosti veřejnosti vytvoří svá díla o velikosti 10x24 m, na závěr vyhlášení vítěze
31.7. - 10.8. "Evropská rozmanitost - jsme její součástí" - open-air výstava
náměstí Přemysla Otakara II.
Na ploše se budou rozkládat puzzle, kde každý bude moci namalovat či napsat, čím by rád přispěl k evropské pospojitosti (výsledný odkaz bude symbolizovat rozmanitost našeho společenství).
28.7. - 27.8. Hudební večery na náměstí (377,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna
od 19:00 hodin út a čt,  náměstí Přemysla Otakara II.
  Letní večery pod širým nebem zpříjemněné vystoupeními jazzových, folkových a rockových kapel 

Srpen

14.8. - 15.8. Jihočeský jazzový festival 
Piaristické náměstí
26.8. SALESIÁNI DĚTEM
náměstí Přemysla Otakara II.

Na náměstí Přemysla Otakara II. v tento den vystoupí hudební kapely, vznikne obrovský pískový reliéf znaku města a pro návštěvníky bude připravena řada aktivit, soutěží a adrenalinových vystoupení. 

Tato akce je určena pro celou širokou veřejnost – pro malé děti, mládež, rodiny, ale i pro seniory. Hlavní program bude probíhat od 14 do 18 hod. Doprovodný program začne již v dopoledních hodinách, kdy na obřím pískovišti vznikne v písku z rukou místního sochaře Petra Schela reliéf znaku města České Budějovice a znaku Salesiánského střediska mládeže.

volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
29.8. - 30.8. Hokejový turnaj k příležitosti oslav 750. výročí města České Budějovice
ZS Budvar Aréna ČB
hokejový turnaj SŽB, ročník 2002 a mladší
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Srpen - září
27.8. - 22.9. Hudební slavnosti Emy Destinnové (26. ročník)
  festival vážné hudby
http://www.festival-ed.cz/clanek.php?id_text=170&id=3&css_pl=PevnaObsah se otevírá do nového okna

Září

1.9. - 30.9. Fotbal pod Černou věží - výstava věnovaná 110 letům kopané v Českých Budějovicích (1905-2015) a je organizována na počest 750 let města
České Budějovice
Výstava na cca 35 závěsných panelech seznámí návštěvníky s historií fotbalu ve městě od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Zvětšeniny dobových, unikátních fotografií, besedy a autogramiády s žijícími legendami.
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
4.9. Vltava žije
Zveme vás v pátek 4. září na náplavku do Českých Budějovic, kde proběhne již 4. ročník audiovizuálního festivalu na vodě VLTAVA ŽIJE "Dreaming".

Diváci se mohou těšit na bohatý program, který odstartuje v 15 hod. 4. setkáním jihočeských dětských domovů .Tato část festivalu nabídne atrakce a soutěže pro děti, hudebně zábavný program, autodráhu Hopsárium, klauniádu s Hugem a další. Od 16:30 začne pásmo koncertů Rodáci rodákům, které proběhne v rámci oslav 750 let výročí jihočeské metropole. Nejprve vystoupí českobudějovická skupina He Band, od 18 hod. Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble a od 20 hod. se můžete těšit na hudební vrchol večera -  koncert Marty Kubišové.  

Ve 21.00 začne vyvrcholení festivalu v podobě audiovizuální show "Dreaming", která divákům nabídne projekce do vodní stěny, 3D videomapping, vystoupení operní divy Michaely Gemrotové, show flyaboardistů, holografickou show, vzdušnou akrobacii, laserovou a fire show či ohňostroj.

VSTUP ZDARMA. Více informací na www.vltavazije.czObsah se otevírá do nového okna
5.9. Sportovní den a den otevřených dveří
prostory TJ Karate ČB v ul. E. Destinové 46
sportovní den a den otevřených dveří TJ Karate České Budějovice
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
10.9. Bohemia open 2015 - 750 let města České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II.
náměstí coby tělocvična pod širým nebem zasvěcená bojovým sportům
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
11.9. Děti na startu i v Českých Budějovicích
Sportovní areál JU - Na Sádkách, České Budějovice
propagace sportovních aktivit zejména pro děti předškolního a mladšího školního věku; výstava "Historie aerobicu v Českých Budějovicích"
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
11.9. - 13.9. VC města České Budějovice kadetek - pořádaná na počest 750. výročí založení Č. Budějovic
SH Č. Budějovice, SH JU Č. Budějovice
přehlídka špičkového republikového mládežnického dívčího volejbalu
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
12. 9. 9:00 - 17:00 Dny evropského dědictví (3,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna
centrum města
zpřístupnění památek s průvodcem, putování s  rodinami a dětmi, výstava prací, besedy, přednášky
12.9. Den Budvaru 
  areál Budvaru
12.9. od 10:00 Skautská pouť
Sokolský ostrov, České Budějovice
Letošní pouť bude protkaná "legopříběhem". Okolo poledne se bude zkoušet z velkých ručně vyrobených "lego" kostek stavět vysoká věž. Proběhne i tradiční závod skautských hlídek na pramicích - tzv. "Horké pádlo".
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
12.9. - 13.9. Florbalové oslavy 750 let města České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II., tělocvična ZŠ Máj, hala Na Sádkách PF JU, hala Hosport Staré Hodějovice, městská hala Hrdějovice, přetlaková hala SKP
mládežnický turnaj
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
14.9. - 18.9. Cassiopeia slaví spolu s městem výročí
zahrada a prostory CEGV Cassiopeia
spojení výročí města s 20letým výročím činnosti organizace - divadlo, koncerty, výstava
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
18.9. - 19.9. Grand Prix Vltava 2015 - autodráhové závody k 750. výročí založení Českých Budějovic
Dlouhá 4, sídliště Vltava, České Budějovice
závody na velké čtyřproudové autodráze o délce 28 metrů, děti budou mít možnost si na akci samy zhotovit závodní autíčko v tvořivé autodílně a potom s ním závodit na autodráze, předání cen, beseda se skutečným závodníkem automobilové rallye
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
18.9. - 19.9. Železné a zlaté České Budějovice 2015 (3,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna
náměstí Přemysla Otakara II.
19.9. Rozloučení s létem
  Výstaviště - Country fest
22.9. Atletické závody k 750 rokům založení města Č. Budějovic pro ml. žactvo a přípravku
areál ZŠ Nerudova Č. Budějovice
rozvoj a propagace mládeže v atletice v Jihočeském kraji
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
26.9. - 27.9. Mezinárodní turnaj přípravek k výročí 750 let města České Budějovice
SK Čtyři Dvory
mezinárodní fotbalový turnaj pro dvě kategorie přípravek (ročník 2008 a 2009)
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Září - říjen
1.9. - 31.10. Soutěžní běh na 750 m na počest 750. výročí založení města České Budějovice
Sokolský ostrov 1, České Budějovice
Soutěžní běh na netradičních 750 m proběhne ve 14 kategoriích od roku nar. 1996-2012.
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
Září - listopad
7.9. - 12.11. Město, které jde s dobou, a fakulta, která žije s městem
Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9 a U Tří lvů 19
Cílem projektu je prezentovat zejména uměleckou činnost žáků ZŠ, studentů SŠ a VŠ pro co nejširší okruh zájemců, a to interaktivně na základě společných koncertů, výstav a soutěží. PF JU v měsíci září vypíše literární, výtvarnou a fotografickou soutěž, vyhodnocení proběhne 3.-5.11.2015.
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi

Říjen

11.10. O pohár předsedy JKAS a Města České Budějovice
stadion SK Čtyři Dvory České Budějovice
atletické závody pro kategorie od nejmladších přípravek až po dorostence a dorostenky
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
15.10. - 17.10. Švestkové (Podzimní) trhy (12,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna
náměstí Přemysla Otakara II.
Doprovodným programem jsou workshopy pro děti a hudební vystoupení.
16.10. - 17.10. Den vodních sportů k výročí 750 let města České Budějovice
plavecký stadion v Českých Budějovicích, Sokolský ostrov 4
zástupci vodních sportů, které se ve městě provozují nebo někdy v minulosti provozovaly; doprovodný program, 17.10. pro veřejnost vstup zdarma
sportovní aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
28.10.   Slavnostní odhalení sochy Přemysla Otakara II. (104,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna
park Na Sadech
28.10. Příběh města (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích: www.muzeumcb.czObsah se otevírá do nového okna

Listopad

1.11. - 30.11. Animuj 750 - Pověsti a příběhy historických míst Českých Budějovic
scéna Na Půdě JčD, České Budějovice
animační soutěžní přehlídka věnovaná oslavám 750 let od založení města - zaměření na cílovou skupinu teenagerů ve věku od 13 - 19 let. Tématem jsou vybrané pověsti a příběhy míst ČB. Bude osloveno 80 studentů SŠ a gymnázií v ČB, dílnu povedou lektoři plzeňské Animánie. Využití současných technologií, výsledkem bude konkrétní produkt (animační videa).
volnočasové aktivity v roce oslav 750 let od založení města podpořené dotacemi
11.11. od 11:00 Slavnostní představení vlastní kulaté známky k oslavám 750. výročí založení města
obřadní síň radnice
Od 12 hodin se budou v infocentru radnice známky prodávat a pracovnice pošty bude zájemcům razítkovat dopisy příležitostním razítkem.
13.11. - 17.11. Kopie svatováclavské koruny
13.11. od 13.00 do 19.00 hodin a v dalších dnech od 8.00 do 19.00 hodin radniční výstavní síň
Návštěvníkům výstavy bude zdarma k dispozici drobná brožura pod názvem „Insignie českých králů v Budějovicích“.
12.11. – 27.11. ZNAK, PEČEŤ, VLAJKA  (276 kB)Obsah se otevírá do nového okna
  Státní okresní archiv Č. Budějovice - výstava
  Městská symbolika Českých Budějovic v proměnách času
20.11. od 19:00 Slavnostní zakončení oslav 750 let města České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II.
multimediální představení, ohňostroj
Listopad - Prosinec
27.11. – 23.12. Vánoční trhy 
  náměstí Přemysla Otakara II.
  Dřevěné adventní městečko s vánočními produkty, voňavým punčem, hudbou a s dalším bohatým programem vás bude vítat v srdci města téměř celý měsíc. 

Prosinec

18.12.   Archa naděje - světová premiéra hry 
  příběh o skutečné události dle autentického deníku přímého účastníka dramatického exodu skupiny českých Židů z Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940
20.12.    Staročeská vánoční ulička v Panské 
  Vánoční pohoda a nabídka tradičního lidového umění na oblíbených trzích o Zlaté neděli na Piaristickém náměstí a v Panské ulici
31.12.   Silvestr 2015 

Nejde o konečnou a uzavřenou verzi programu - ta se bude postupně doplňovat a upřesňovat. Byly vyhlášeny i granty, což znamená, že další finanční příspěvky umožní realizaci dalších akcí k výročí 750 let od založení města.