Akademický rok byl slavnostně zahájen

Slavnostního zahájení akademického roku 2017/2018 byli v Aule Jihočeské univerzity přítomni náměstci primátora František Konečný a Jaromír Talíř. Po úvodním proslovu rektora Jihočeské univerzity Tomáše Machuly následovalo hudební vystoupení nadaného klavíristy Františka Lejska.