Slavnostní otevření tělocvičny v ZŠ Oskara Nedbala

Práce na přístavbě tělocvičny Základní školy Oskara Nedbala začaly v říjnu 2016 a dnes ve 14 hodin byla stavba slavnostně otevřena.

„Tělocvična bude prioritně využívána pro potřeby výuky žáků, ale může sloužit i jako společenský nebo taneční sál a bude pronajímána i jiným subjektům, třeba sportovním klubům a spolkům. Škola spolupracuje s volejbalisty Jihostroje, s fotbalisty SK Čtyři Dvory či s moderní gymnastikou,“ říká náměstek primátora Petr Podhola.

Tělocvična o vnitřních rozměrech 32,21x27,6m se světlou výškou 9,0m a výškou hřebene střechy 12,22m nabízí široké využití pro různé druhy sportů, například volejbal, minivolejbal, basketbal i tenis. “Pro rozdělení hrací plochy byla na stropní konstrukci instalována předělovací síť. Jako hlediště budou sloužit dvě teleskopické tribuny se sezením na lavicích celkově pro 196 diváků.