Soutěžní podmínky a podklady

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ

 • Protokol (4 MB)Obsah se otevírá do nového okna o průběhu soutěže (1. března 2013)
 • Dne 30. října doplněna informace k výkresu sítí (klíčování vrstev):

Klíčování je ve Směrnici DTMM-JIH verze 4.0Obsah se otevírá do nového okna, kterou schválilo sdružení správců sítí. 
Pro jistotu legenda:

Správce sítě Závazné barevné označení Označení změny
Jihočeská plynárenská a.s. barva č.4 – žlutá barva č.3 – červená
EON a.s. barva č.10 – červená barva č.4 – žlutá
O2 a.s. oblast ČB barva č.5 – fialová barva č.4 – žlutá
Elsat spol. s r.o. barva č.5 – fialová barva č.4 – žlutá
Kabel plus a.s. Kabel. Televize barva č.5 – fialová barva č.4 – žlutá
Teplárna ČB a.s. barva č.3 – červená barva č.4 – žlutá
1JVS a.s. barva č.2 – zelená barva č.3 – červená
1JVS a.s. barva č.6 – hnědá barva č.4 – žlutá
1JVS a.s. klenutý kanál barva č.5 – fialová
O2 a.s. PPT Tábor barva č.5 – fialová barva č.4 – žlutá

- soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh (441,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

- odkaz na dokumentaci veřejné zakázky

- dodatečné informace (231,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna


P.01 Soutěžní zadání


P.02 Technická mapa s polohopisem, výškopisem, katastrálními hranicemi, body technického napojení

   • v případě podkladu P.02 je nutné zažádat (stačí e-mailem) o zaslání podkladů
   • k žádosti o zpřístupnění těchto podkladů je nutné přiložit čestné prohlášení viz podklad P.10
   • na základě této žádosti bude obratem sdělena přístupová cesta k vyzvednutí podkladů
   • kontakt: lestinovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz, případně telefon 386803215

P.03 Ortofotomapa

   • v případě podkladu P.03 je nutné zažádat (stačí e-mailem) o zaslání podkladů
   • k žádosti o zpřístupnění těchto podkladů je nutné přiložit čestné prohlášení viz podklad P.10
   • na základě této žádosti bude obratem sdělena přístupová cesta k vyzvednutí podkladů
   • kontakt: lestinovaj(zavináč)c-budejovice(tečka)cz, případně telefon 386803215

P.04 Širší územní vztahy


P.05 Informace k řešenému území z hlediska územního plánu


P.06 Výřez z územního plánu s vymezením hranice řešeného území, výkres veřejně prospěšných staveb


P.07 Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o závazných částech územního plánu města České Budějovice


P.08 Prohlášení o právním vztahu účastníka (právnická osoba) a autora / prohlášení o autorství – formulář

P.09 Tabulka objemů I. a II. etapy ve vztahu k předpokládaným nákladům na realizaci stavby


P.10 Čestné prohlášení pro účely získání podkladu P.02


Doplňkové podklady:

DP.01 Projekt komunikace – detailní informace k polohopisu technické mapy


DP.02 Rešerše o hydrogeologických poměrech


Fotodokumentace není poskytována.Stávající stav je dostatečně dobře zjistitelný z dostupných elektronických médií.
Pro II. kolo budou podklady dle potřeby doplněny.

Naposledy upravil: Bosák Michal (BosakM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 1.11.2012